Hoe gaan marketeers om met de gevolgen van de coronacrisis?

Culturele sector in gevaar

9 apr 2020

Begin april bracht Cultuurmarketing vier marketeers online samen om te praten over de impact van de coronacrisis. De groep ging in gesprek over de gevolgen voor de organisatie waarbinnen zij werkzaam zijn. Welke belangrijke vragen komen momenteel bovendrijven en hoe wordt daar vanuit verschillende culturele organisaties op ingespeeld?

Door de redactie

Fotografie

013 Poppodium

Deelnemers van deze Zooming in sessie waren Emiel Haring (Hoofd marketing bij poppodium 013), Daniëlle van den Berg (Marketing manager bij Maas theater & dans), Cécile Brvar (Hoofd marketing, communicatie en fondsenwerving bij Rijksmuseum Muiderslot) en Yoram Reintjens (Afdelingshoofd marketing bij Parkstad Limburg Theater). Een gedeelte van de informatie in dit verslag is geanonimiseerd.

Marketeers talk Cultuurmarketing

Donkere wolken boven het culturele voorjaar

“We hebben tot nu toe 151 voorstellingen en 76 educatieve activiteiten af moeten zeggen,” vertelt Danielle van den Berg, hoofd marketing bij Maas theater & dans. Emiel Haring geeft aan dat 013 al drie keer te maken heeft gehad met het verzetten van data, omdat het virus Brabant als eerste bereikte. Uiteindelijk is besloten de deuren van het poppodium voor twee maanden te sluiten. “De maanden april, mei en juni zijn bij ons erg druk, dus het is vrij rampzalig dat het juist in dit jaargetijde gebeurt,” zegt Cécile Brvar. “Met ons marketing- en communicatieteam proberen we online actief en zichtbaar te blijven. We krijgen positieve feedback, maar het kost ook veel inspanning. Ik vind het lastig te bepalen waar nu de meeste aandacht aan moet worden besteed. De periode na COVID-19 komt uiteindelijk ook. Wat gebeurt er dan met alle projecten en online activiteiten die zijn opgezet?”

Per direct bezuinigen op marketingbudgetten

Waar mogelijk wordt op de marketingkosten bezuinigd. Alle marketeers geven aan dat sommige campagnes al ingekocht waren en de daarbij behorende kosten (bijvoorbeeld voor de productie van materialen of inkoop van mediaruimte) al waren gemaakt. De ene exploitant van buitenreclame blijkt coulanter dan de andere. “In eerste instantie was onze exploitant erg coulant en dacht steeds mee over doorschuiven. Toen het probleem groter werd, kregen ze zoveel aanvragen dat ze aangaven toch kosten te moeten rekenen.” Een ander: “Het voelt voor mij niet goed dat we 50% van de al ingekochte ruimte voor een productie die is afgelast aan de exploitant moeten betalen terwijl onze freelance vormgevers en fotografen, die voelen als collega’s, nu niks krijgen.” In de toekomstige budgetten wordt ook geschrapt: “Wij schrappen 30% van ons marketingbudget en een naamsbekendheidcampagne stellen we uit”. Over de dialoog met leveranciers meldt één van hen: “Iedereen lijdt nu, maar je wilt met elkaar verder in goede tijden, dus je zoekt toch naar een balans.”

Gevecht om data en druk vanuit boekers

Door het verzetten van veel producties ontstaat er een gevecht om beschikbare data. Het gevolg is dat er uiteindelijk geen data meer beschikbaar zijn, omdat de agenda als het ware dicht slibt. Ook blijkt uit het gesprek dat het verzetten van data binnen de theatersector lastiger is dan in de muzieksector, omdat de producties in de theaterwereld meerdere dagen achter elkaar plaatsvinden en er meer mensen mee gemoeid zijn.

Met name in de muzieksector zetten boekers al druk om de promotie voor shows die zijn verzet te starten, omdat een verzette datum relatief het minste geld kost. “We kunnen dat doen,” zegt een van de marketeers. “maar we verkopen op dit moment geen tickets, dus het is nog maar de vraag of dat verstandig is.” Die druk wordt vanuit de gezelschappen en de impresariaten in de theaterwereld minder uitgeoefend.

Online activiteiten genoeg, maar kaartverkoop gaat achteruit

“We hebben deze week in totaal 3 tickets verkocht,” vertelt één van de marketeers. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt in de tijd dat ik dit werk doe.” Een ander laat weten hetzelfde te constateren. “Het publiek wil wel weten van de shows, dat zien we wel terug in de online data, maar de verkoop blijft uit. Mensen zijn nu gewoon niet bezig met evenementen in de toekomst.” Een van de marketeers beaamt: “Ik herken dat ook als consument. Ik vind het inderdaad fijn om op de hoogte te blijven van het aanbod, maar ik koop niets.”

Meer creativiteit in de afgelopen twee weken dan in afgelopen jaren

‘De huidige situatie brengt veel creatieve ontwikkelingen met zich mee, omdat we als branche gedwongen worden met een nieuwe blik naar het vak te kijken. Ik heb in de afgelopen twee weken meer creativiteit gezien dan in de afgelopen jaren,” aldus Yoram Reintjens, afdelingshoofd marketing bij Parkstad Limburg Theaters.

PLThuis, aangeboden door Parkstad Limburg Theater

“De tone of voice van 013 verandert,” vertelt Emiel Haring, “die was eerst feitelijk en praktisch, maar nu warmer en empatischer.”. Vanaf deze week hangt er vanuit 013 een postercampagne in de stad met opbeurende teksten zoals ‘Keep your head up’, afkomstig van songteksten. “Dit doen we om de mensen een hart onder de riem te steken.”

Bij Maas theater & dans zenden we sinds 15 maart elke dag gratis een registratie uit van een van onze voorstellingen, om de mensen thuis theater te brengen,” vertelt Daniëlle van den Berg, hoofd marketing bij Maas theater & dans. Ze hebben dankbare reacties ontvangen, met name van ouders die met hun kinderen de kleutervoorstellingen bekeken. Daarnaast hebben ze ‘Maas @ Home’ bedacht, een initiatief dat is ontstaan door acteurs die nog onder contract stonden en iets wilden betekenen voor het theater. Dansers en acteurs geven online workshops, tutorials en schrijflessen die regelmatig volgeboekt zitten. Ook hierop krijgt Maas louter positieve reacties.

De relatie met het publiek op lange termijn

Voor nu is het belangrijk om de relatie met het publiek zo goed mogelijk te onderhouden. Alle vier de marketeers zoeken naar mogelijkheden om dat te doen, maar tegelijkertijd steekt twijfel de kop op. Er komen landelijke campagnes aan om toekomstig cultuurbezoek te stimuleren: de keuze is om daarop aan te haken of zelf iets te ontwikkelen. Het blijkt lastig om daarbinnen een passend concept te vinden. 

Tussen publiek en artiest hebben presenterende instellingen een voornamelijk faciliterende rol. Veel artiesten zoeken momenteel zelf de dialoog op met hun publiek. Welke rol ken je dan aan jezelf toe als organisatie? 

Er wordt ook nagedacht over de impact op lange termijn.‘’Wellicht kiezen we in het najaar voor producties of tentoonstellingen die toegankelijker zijn in verband met de publieksaantallen. De gemiste inkomsten moeten gecompenseerd gaan worden voor de jaarbegroting. Een andere oplossing kunnen we wellicht vinden in een aanpassing in het prijsbeleid,” wordt onderling gedeeld. En wat is de taak van de komende periode? Emiel Haring: “Het is van belang nu in te zetten op awareness en dat later te converteren. Het is heel jammer, maar die conversie lukt op dit moment veel minder goed.”

Wil je ook uitwisselen met vakgenoten over uitdagingen waar je nu tegenaan loopt? Cultuurmarketing organiseert de komende weken Zooming in sessies, waarin je met maximaal 4 vakgenoten uitwisselt rondom een specifiek thema. Bekijk de agenda het overzicht van alle sessies.