Parktheater Eindhoven deelt tips om expats bij theater te betrekken

5 tips om expats te betrekken bij cultuur

Welke rol kunnen culturele instellingen spelen om expats zich meer thuis te laten voelen? Parktheater Eindhoven vroeg een groep van negen studenten International Leisure Management hoe verbindingen gelegd kunnen worden tussen culturele organisaties en expats.

Door MEST

Dit artikel verscheen eerder op mestmag.nl. De auteurs van dit artikel zijn Kristel Zegers in samenwerking met de studenten van projectgroep ConFusion Event Agency.
Fotografie

Midjourney

Het Parktheater wil graag een bijdrage leveren aan het geluk van expats en een voortrekkersrol spelen in het faciliteren en stimuleren van internationals om cultuur te ervaren. In Eindhoven in het algemeen en in het Parktheater in het bijzonder.

Het aantal expats, mensen die (al dan niet tijdelijk) wonen in een ander land dan hun geboorteland vanwege werk, is in Brabant en Limburg sinds 2007 verdrievoudigd volgens het Holland Expat Centre Zuid. Deze 70.000 expats worden ondersteund in het verkrijgen van de benodigde papieren, het vinden van huisvesting en het leren van de taal. Maar als het gaat om vrijetijdsbesteding, oftewel bijdragen aan een binding aan de stad, maar ook aan persoonlijk geluk en sociale contacten, is er een gat. Cultuur kan mensen bij elkaar brengen waardoor sociale netwerken gevormd worden wat gevoelens van verbondenheid stimuleert.

De studenten van de NHTV spraken met expats, expat organisaties en culturele instellingen en organiseerden het netwerkevent Mix & Match, waar ontmoeting, inspiratie, van elkaar en met elkaar leren centraal stond. Via presentaties, brainstorms, een ‘connect and detect’ wall en workshops werden verbindingen gelegd tussen de aanwezigen. De volgende lessen trekken we uit hun werk:

1. Stop met de vooroordelen en ga in gesprek

Er bestaan een paar hardnekkige vooroordelen over expats, zoals dat de man de hele dag werkt en de vrouw niks beters te doen heeft dan winkelen. Of dat expats primair mensen uit het thuisland willen ontmoeten of activiteiten willen ondernemen gerelateerd aan hun etniciteit. Niets is minder waar. Gezinsleden van expats zijn veelal hoogopgeleid, cultureel geïnteresseerd en willen meer weten over de stad waar zij wonen om meer aansluiting te vinden.

Expats willen aangesproken worden als mens, en niet als Griek, Chinees, of met welke etniciteit de expat bezit. Naast andere expats ontmoet men ook graag Nederlanders. Daarbij werd aangetekend dat het lastig is om daadwerkelijk vriendschappen aan te gaan met Nederlanders: alles gaat op afspraak en Nederlanders geven te kennen al genoeg vrienden te hebben. Kortom, zoals Nienke van Boom in haar artikel stelt: ‘expats, het zijn net mensen’. Ga dus vooral in gesprek.

2. Verlaag de drempel

De drempel voor een expat om naar een culturele organisatie te gaan is hoog. Het begint al met het feit dat er niet in het Engels gecommuniceerd wordt over het culturele aanbod dat geschikt is voor niet-Nederlandstaligen. Als je vervolgens ook niet graag alleen wilt gaan en niet goed weet wie nog meer geïnteresseerd zou zijn, is de keuze voor een andere vrijetijdbesteding snel gemaakt.

Het netwerkevent Mix & Match was voor veel expats de eerste kennismaking met het Parktheater. Dit leidde tot verwondering over de ruimte, het (theater)programma en het aanbod aan nevendiensten. Het netwerkevent bood ruimte voor gesprek, waardoor beide partijen beter zien wat men voor elkaar kan betekenen. Zo bleek uit de presentatie van de HUB dat er veel behoefte was aan ontmoetingsruimte, iets wat culturele instellingen kunnen bieden.