Scripties waar je als cultuurprofessional iets aan hebt

7 culturele afstudeeronderzoeken

#Onderzoek
8 jan 2020

Elk studiejaar worden er talloze scripties en onderzoeken in de kunst-, cultuur- en erfgoedsector afgerond. De redactie van Cultuurmarketing dook in de diverse scriptiedatabases om een selectie van 7 interessante scripties op een rij te zetten. 

Door de redactie

1. Jongeren en klassieke muziekconcerten

Om de lage participatie van jongeren tussen de 18 en 30 jaar aan klassieke muziekcultuur te vergroten, bracht de denktank ‘Zit er nog muziek in?’ van studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen een adviesrapport uit om dit te bewerkstelligen. De denktank deed onderzoek in opdracht van Universal Music Classics & Jazz en de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek. Uit het onderzoek blijkt dat jongvolwassenen wel openstaan voor klassieke muziek. De denktank doet daarom aanbevelingen om klassieke muziek laagdrempeliger te maken, zoals het openstellen van repetities of klassieke muziek op andere plekken te integreren.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de denktank ‘Zit er nog muziek in’ van de Radboud Universiteit Nijmegen die bestaat uit studenten van verschillende studierichtingen. Lees hier het volledige onderzoek uit 2018.

2. Wat is de waarde van inclusief taalgebruik in musea?

Voor haar scriptie onderzocht Anouk van der Knaap de mogelijkheden voor musea en culturele instellingen om een Inclusive Language Guide te implementeren die inclusief taalgebruik door stafleden mogelijk maakt. Door inclusiever te zijn op het gebied van taal, voelen meer mensen zich welkom in een museum. Van der Knaap richt zich met haar onderzoek niet op het verbieden van bepaald taalgebruik, maar op het verbeteren van vaardigheden van medewerkers om includerende taal te gebruiken. Van der Knaap beveelt aan om aan te sturen op taalgebruik dat niet uitgaat van iemands mogelijkheden of afkomst of oordeel over diens gender. Een van de tips van Van der Knaap is om geen aannames te doen, bijvoorbeeld op basis van iemands uiterlijk.

Anouk van der Knaap schreef haar scriptie voor haar BA Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in 2018. Lees hier de volledige scriptie en bekijk de bijbehorende infographic.

3. Hoe zijn campagnes rondom Rembrandt en Bredero veranderd?

Tessa van Wanderburg deed onderzoek naar de herdenkingsjaren van Rembrandt en Bredero in respectievelijk 2019 en 2018. Het doel is de historische ontwikkeling van deze herdenkingen in kaart te brengen. Het onderzoek toont de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende initiatiefnemers, gebruikte begrippen en doelen. De doelen lopen uiteen van volksopvoeding tot nation branding. Van Woudenburg concludeert in haar onderzoek dat de specifieke vraag waarom Rembrandt en Bredero een herdenkingsjaar verdienen, nooit door initiatiefnemers wordt gesteld en dat het herdenken ervan als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Het onderzoek van Van Wardenburg laat daarbij zien welke elementen uit een geschiedkundige gebeurtenis kunnen worden gebruikt voor een herdenkingsjaar en hoe die door cultuurmakers relevant worden gemaakt voor de tijd waarin die herdenking plaatsvindt.

Tessa van Wardenburg schreef haar masterscriptie in het kader van de MA Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Lees hier de volledige scriptie uit 2019.

Niets missen?

We sturen iedere twee weken een nieuwsbrief met interviews, praktijkverhalen en de nieuwste vacatures. Schrijf je in, dan krijg jij ‘m ook.

4. Hoe vergroot je de klantloyaliteit van een schouwburg?

Chelsea Ghiarro onderzocht hoe de Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal (LS-SGZ) de communicatie kan verbeteren om bij te dragen aan de loyaliteit van de doelgroep. Uit het onderzoek blijkt dat klanten tevreden zijn over de organisatie, maar dat praktische bezwaren vaak een reden zijn voor de lage klantloyaliteit. Ghiarro brengt de belangrijkste verbeterpunten volgens bezoekers in kaart en doet aanbevelingen die de loyaliteit moeten verbeteren. Zo beveelt Ghiarro onder meer aan om aan te sturen op online betrokkenheid, zodat bezoekers hun ervaring gemakkelijker met hun achterban kunnen delen.

Ghiarro schreef deze scriptie in het kader voor haar BA Communicatie aan de Hogeschool Leiden in 2018. Lees hier de volledige scriptie.

5. Relevantie van cultuurtheoriefilosofen

In dit onderzoek worden de marxistische kritieken op de cultuurindustrie van de Duitse filosoof Theodor Adorno uit 1944 vergeleken met de situatie in 2019. Het onderzoek gaat in op de vraag of het de moeite waard is om de theorie van Adorno te behouden. Adorno stelt namelijk, pessimistisch, dat cultuur en industrie niet samengaan. Volgens Tijs de Vries wordt deze kritiek nog steeds door velen gedeeld. Met zijn onderzoek toont De Vries echter aan dat deze kritiek niet zomaar toe te passen is op de eenentwintigste eeuw, omdat Adorno ook zijn persoonlijke voorkeur verdedigde. De Vries concludeert dat er zeker nog hoop is voor de cultuurindustrie, omdat zowel kunstenaars als publiek nog steeds vat hebben op de ontwikkelingen en zich blijven verzetten tegen definities en beperkingen.

Tijs de Vries vergeleek de kritiek van Adorno met de situatie in 2019 voor de BA Filosofie aan de Universiteit Utrecht. Lees hier de volledige scriptie.

6. Hoe creëer je online betrokkenheid als museum?

Carmen de Mol deed onderzoek naar de lage online betrokkenheid op de social mediakanalen van Universiteitsmuseum Utrecht. Uit het onderzoek blijkt wat voor berichten de doelgroep van het Universiteitsmuseum graag ziet en wat niet. Docenten zien bijvoorbeeld graag berichten over onderwijsprogramma’s, maar andere internetgebruikers niet. De Mol geeft aanbevelingen om hierop in te spelen en een nieuwe social mediastrategie te implementeren in de organisatie. Zo beveelt zij onder andere aan om op social media actief de dialoog aan te gaan met bezoekers. Het onderzoek en de implementatie kunnen dienen als raamwerk voor organisaties met eenzelfde vraagstuk als Universiteitsmuseum Utrecht.

De Mol schreef deze scriptie in het kader van de opleiding BA Communicatie aan de Hogeschool Leiden. Lees hier de volledige scriptie uit 2019.

7. Wat zijn de voordelen van  augmented reality in kunstmusea?

Musea onderzoeken steeds vaker de waarde van virtuele toepassingen in een fysieke tentoonstelling. Xin Ming richt zich met dit onderzoek op de vraag hoe augmented reality (AR) kan worden toegepast in musea, wat de gevolgen zijn voor de gebruikerservaring en de mogelijke negatieve aspecten van het toe te passen medium. Ming betoogt dat musea moeten blijven onderzoeken of de techniek volstaat om gewenste doelen te behalen. Het onderzoek bevat ook concrete voorwaarden om AR succesvol toe te passen: AR moet meer zijn dan een gadget en van toegevoegde waarde zijn; de organisatie moet over voldoende technische capaciteit beschikken om een AR-toepassing te onderhouden; de toepassing moet toegankelijk en makkelijk te gebruiken zijn; er zijn mogelijk ethische of legale kwesties waar aan gedacht moet worden.

Xin Ming schreef deze scriptie in het kader van de MSc Philosophy of Science, Technology and Society aan de Universiteit Twente. Lees hier de volledige scriptie uit 2018.

Heb je ook een interessante scriptie geschreven of gelezen die goed in dit rijtje past? Laat het ons weten.

 

Leuk voor je collega