Scripties waar je als cultuurprofessional iets aan hebt

7 culturele afstudeeronderzoeken

#Onderzoek
8 jan 2020

Elk studiejaar worden er talloze scripties en onderzoeken in de kunst-, cultuur- en erfgoedsector afgerond. De redactie van Cultuurmarketing dook in de diverse scriptiedatabases om een selectie van 7 interessante scripties op een rij te zetten. 

Door de redactie

1. Jongeren en klassieke muziekconcerten

Om de lage participatie van jongeren tussen de 18 en 30 jaar aan klassieke muziekcultuur te vergroten, bracht de denktank ‘Zit er nog muziek in?’ van studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen een adviesrapport uit om dit te bewerkstelligen. De denktank deed onderzoek in opdracht van Universal Music Classics & Jazz en de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek. Uit het onderzoek blijkt dat jongvolwassenen wel openstaan voor klassieke muziek. De denktank doet daarom aanbevelingen om klassieke muziek laagdrempeliger te maken, zoals het openstellen van repetities of klassieke muziek op andere plekken te integreren.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de denktank ‘Zit er nog muziek in’ van de Radboud Universiteit Nijmegen die bestaat uit studenten van verschillende studierichtingen. Lees hier het volledige onderzoek uit 2018.

2. Wat is de waarde van inclusief taalgebruik in musea?

Voor haar scriptie onderzocht Anouk van der Knaap de mogelijkheden voor musea en culturele instellingen om een Inclusive Language Guide te implementeren die inclusief taalgebruik door stafleden mogelijk maakt. Door inclusiever te zijn op het gebied van taal, voelen meer mensen zich welkom in een museum. Van der Knaap richt zich met haar onderzoek niet op het verbieden van bepaald taalgebruik, maar op het verbeteren van vaardigheden van medewerkers om includerende taal te gebruiken. Van der Knaap beveelt aan om aan te sturen op taalgebruik dat niet uitgaat van iemands mogelijkheden of afkomst of oordeel over diens gender. Een van de tips van Van der Knaap is om geen aannames te doen, bijvoorbeeld op basis van iemands uiterlijk.

Anouk van der Knaap schreef haar scriptie voor haar BA Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in 2018. Lees hier de volledige scriptie en bekijk de bijbehorende infographic.

3. Hoe zijn campagnes rondom Rembrandt en Bredero veranderd?

Tessa van Wanderburg deed onderzoek naar de herdenkingsjaren van Rembrandt en Bredero in respectievelijk 2019 en 2018. Het doel is de historische ontwikkeling van deze herdenkingen in kaart te brengen. Het onderzoek toont de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende initiatiefnemers, gebruikte begrippen en doelen. De doelen lopen uiteen van volksopvoeding tot nation branding. Van Woudenburg concludeert in haar onderzoek dat de specifieke vraag waarom Rembrandt en Bredero een herdenkingsjaar verdienen, nooit door initiatiefnemers wordt gesteld en dat het herdenken ervan als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Het onderzoek van Van Wardenburg laat daarbij zien welke elementen uit een geschiedkundige gebeurtenis kunnen worden gebruikt voor een herdenkingsjaar en hoe die door cultuurmakers relevant worden gemaakt voor de tijd waarin die herdenking plaatsvindt.

Tessa van Wardenburg schreef haar masterscriptie in het kader van de MA Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Lees hier de volledige scriptie uit 2019.