De impact van marketing en communicatie in de cultuursector

Amsterdam Museum bouwt aan inclusief museummerk

De Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie presenteert zeven inspirerende voorbeelden die aantonen hoe marketing en communicatie in de cultuursector impact maken. In dit artikel: Amsterdam Museum verbindt de geschiedenis met maatschappelijke vraagstukken.  

Door Pip Manders en Hilde Smetsers
werkzaam bij Cultuurmarketing
Fotografie

Amsterdam Museum / Francoise Bolechowski

Het Amsterdam Museum is het stadsmuseum van Amsterdam, dat niet alleen het verleden van de stad toont, maar ook het heden en de toekomst. Hoofd communicatie en marketing Maurice Seleky: “Het is voor ons belangrijk dat we de geschiedenis van de stad verbinden aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Daarmee zetten we als museum de deuren open voor iedereen in de stad.”

Om de drempels tot een museumbezoek voor ondergerepresenteerde groepen te verlagen, werkt team communicatie & marketing nauw samen met de teams educatie & participatie en publieksprogrammering. Veel van deze projecten zijn gericht op co-creatie en samenwerking.

Inclusie vraagt om co-creatie

“Om nieuw publiek naar het Amsterdam Museum te trekken, moeten we weten wat inhoudelijk belangrijk voor hen is. Het is daarom noodzakelijk dat we deze groepen leren kennen”, aldus Seleky. Om daar meer inzicht in te krijgen, is het museum in mei 2023 een continu bezoekersonderzoek gestart.

Ook zette team Communicatie & Marketing in het voorjaar van 2023 een studentencampagne op en ging het een samenwerking aan met de Hogeschool van Amsterdam. Bij dat laatste project gingen circa 300 studenten van de opleidingen Communicatie en Creative Business in gesprek met het museum en bedachten zij nieuwe mediaconcepten om bezoekers naar het museum te trekken.

Een ander voorbeeld van het inclusieve museummerk waar team Communicatie & Marketing aan werkt, is de nieuwe visuele identiteit die in 2022 werd geïntroduceerd. “De identiteit is gebaseerd op de nieuwe merkstrategie van het museum, met een missie die de nadruk legt op verbinden, naast onze andere kernwaarden Amsterdams, open, verhalend en relevant,’ zegt Seleky. ‘Inmiddels ontwikkelen we binnen die nieuwe visuele identiteit allerlei campagnes, vaak ook in samenwerking met gemeenschappen met wie we inhoudelijke projecten organiseren, zoals voor de tentoonstellingsserie Collecting the City.”

Amsterdam Museum Fotografie: Francoise Bolechowski

Inspelen op urgente thema’s

Ook ontwikkelt het Amsterdam Museum activiteiten om nieuw publiek met een multi-etnische achtergrond op een toegankelijke manier kennis te laten maken met het museum. Zo organiseerde team communicatie & marketing in samenwerking met het team publieksprogrammering en een aantal partners een evenement rondom de documentaire ‘Kleinkinderen van de Oost’. De documentaire werd getoond met een rondleiding en een vraaggesprek met de makers van de film. Hier kwamen ruim 500 bezoekers op af.

Tevens organiseerde het museum een speciale actie rondom Keti Koti tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden door tijdens het weekend van 1 en 2 juli 2023 de museumdeuren gratis te openen. Deze actie was ook inhoudsgedreven, aldus Seleky: “We willen niet aan platte marketingacties doen; er moet inhoudelijk wel iets bijzonders gebeuren. We hebben daarom in samenwerking met ons team publieksprogrammering een uitgebreid programma opgezet met workshops, rondleidingen, een familieprogramma en een muzikaal optreden dat in het teken stond van het thema van dat weekend: de afschaffing van de slavernij. Ook hebben we in samenwerking met de gemeente Amsterdam duizenden exemplaren van het boek ‘Amsterdam en het slavernijverleden’ weggegeven.” Deze actie leverde het Amsterdam Museum uiteindelijk ruim 2.000 bezoekers op.

Dit artikel is onderdeel van het Whitepaper: van manifest naar realiteit, dat werd uitgebracht door de Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie. Deze Ketentafel is een initiatief van Platform ACCT en Cultuurmarketing en het doel is de ontwikkeling van realistische richtlijntarieven voor marketing- en communicatieopdrachten.

Het Whitepaper is een vervolg op het Manifest over de waarde van cultuurmarketing. De zeven verhalen in het Whitepaper laten zien hoe cultuurmarketeers deze principes met overtuiging en resultaat in de praktijk brengen.

Delen met anderen?