Onderzoek cultuurparticipatie a.d.h.v. beleving participant

Inclusiviteit in de cultuursector

In dit artikel, geschreven door publieksonderzoeker Anna Elffers, gaat zij in op inclusiviteit in de cultuursector. Om echt inclusief te zijn zal cultuurparticipatie veel meer ruimte moeten geven aan het eigen perspectief op cultuur van verschillende groepen in de samenleving.

Door Boekman

Fotografie

Pixabay

Verder komen...

natuurlijk wil je dat!

En dus is het een heel goed idee om lid te worden. Daarmee help je jezelf en ons vak vooruit.