5 inspirerende afstudeeronderzoeken van afgelopen jaar

De culturele zomerleeslijst deel 2

#Onderzoek
7 aug 2018

Elk jaar studeren er tientallen studenten af met onderzoeken in en naar de culturele sector. Cultuurmarketing dook alvast in de scriptie-databases en tipt enkele interessante scripties van het 2018 (op willekeurige volgorde).

Door de redactie

De zomer is voor velen een periode van vakantie en rust, waarin de werkdruk op een lager pitje brand. Dat maakt de zomer een ideale periode om inspiratie op te doen voor het nieuwe culturele seizoen. Deze inspiratie kun je uitstekend putten uit de scripties van studenten. Dit zijn 5 interessante scripties van het afgelopen jaar.

1. Het kunstmuseum in een verbouwingsperiode

Een verbouwing leidt tot een verschuiving van actoren binnen het netwerk van een museum. Deze veranderingen hebben invloed op de functies van het museum en de maatschappelijke waarden die daaruit voortvloeien. Marieke Essenhuis bespreekt in dit onderzoek de veranderingen in verschillende waarden, zoals de economische waarde en belevingswaarde van musea, na de verbouwing van een museum.

Marieke Essenhuis schreef ‘Kunstmusea op de schop. Op welke manieren kan een verbouwingsperiode bijdragen aan de maatschappelijke waarde van kunstmusea’ om de master Museumstudies aan de Universiteit van Amsterdam te behalen.

2. Virtual Reality als werkelijkheid?

Door verlaging van subsidies en een competitieve vrijetijdssector zijn musea genoodzaakt hun strategieën aan te passen en in te zetten op de wensen van het publiek, dat constateerde Susan Lesker. De toepassing van Virtual Reality (VR) is een manier om het contact met het publiek te versterken, de zichtbaarheid van de collectie te vergroten en een jonge generatie aan te spreken. in dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in de verwachtingen van VR en de ervaring met VR onder museumbezoeker. Hierbij is gebruik gemaakt van een casestudy naar VR in het Westfries Museum.

Susan Lesker voltooide de master Media en Cultuur aan de Erasmus Universiteit met het onderzoek ‘Virtual Reality als werkelijkheid? Over de verwachtingen van en de ervaringen met Virtual Reality onder museumbezoekers’.

3. Opkomende populariteit van kunst- en cultuurfestivals

Kunst- en cultuurfestivals zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in de kunstwereld. Juist omdat het een relatief nieuw verschijnsel is én de populariteit toeneemt, vind Robin van Gils het van belang om deze festivals te positioneren binnen de kunstwereld. Daarnaast kijkt Van Gils in hoeverre deze festivals van toegevoegde waarde zijn voor de beeldende kunst.

Robin van Gils schreef ‘Het festival DNA. Over de kansen en belemmeringen van kunst- en cultuurfestivals voor de beeldende kunsten’ ter voltooiing van de master Moderne & Hedendaagse kunst aan de Universiteit Utrecht.

4. Yin en Yang, musea en bezoekers

Een veelgestelde vraag in de museumwereld is hoe musea meer bezoekers kunnen trekken. Omdat er steeds meer educatieve programma’s en interactieve projecten zijn, beginnen musea de tweede vraag te stellen, namelijk hoe ze bezoekers kunnen betrekken bij het museum. De twee vragen zijn diep verwant en beide leiden tot de derde vraag: hoe vind je het evenwicht in de relatie tussen musea en bezoekers? Liu Jia wendde zich tot het filosofische taoïsme, de vergelijking met Yin en Yang, voor antwoorden in de relatie tussen musea en bezoekers.

Met het onderzoek ‘Museums and Visitors as Yin and Yang: Applying Taoist Philosophy to Museum Studies’ behaalde Liu Jia de master Arts and Society aan de Universiteit Utrecht.

5. Artistieke en financiële weerbaarheid in de theatersector

Kim Van Berlo deed verkennend onderzoek naar de artistieke en financiële weerbaarheid in de Nederlandse theatersector. In haar onderzoek combineert van Berlo theoretische visies op artistieke en economische waarde, weerbaarheid en cultureel ondernemerschap met vijf praktijkvisies op deze onderwerpen.

Kim van Berlo studeerde met het onderzoek ‘Artistieke en financiële weerbaarheid in de theatersector. Een onderzoek naar hoe de sector zich staande houdt bij tegenslagen’ af van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, specialisatie Kunstbeleid en Mecenaat aan de Radboud universiteit.