Diversiteit is meer dan culturele achtergrond

Een divers publiek vraagt om diverse tentoonstellingen

#Inclusiviteit
21 mrt 2017

Bij de drie locaties van het Nationaal Museum van Wereldculturen – het Tropenmuseum, het Afrika Museum en het Museum Volkenkunde – gaat het over wereldculturen maar staat de mens centraal. Hoe kan je als museum een divers publiek aanspreken?

Door redactie

Fotografie

Cameron Casey (Pexels)

Binnen de kernwaarden die het Tropenmuseum heeft geformuleerd neemt ‘verbinding’ een belangrijke plek in en kort geleden is de doelgroep van het museum veranderd van ‘cultuurminnaars’ naar ‘wereldburgers’. Hiermee doelt het Tropenmuseum niet alleen op een publiek met een diverse culturele achtergrond, maar ook mensen die interesse hebben in de wereld en maatschappij in algemene zin. Zo wordt het thema van diversiteit in de cultuursector bij het Tropenmuseum breder getrokken dan alleen de achtergronden van bezoekers. Twee concrete voorbeelden tonen aan hoe dit er in de praktijk uitziet.