Cultuurfonds zet campagne op

Publiek is bezorgd, maar doneert weinig

#Development
31 aug 2020

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de cultuursector. Toch is de financiële steun voor de culturele sector beperkt, ook vanuit het publiek zelf. Om die reden start het Prins Bernhard Cultuurfonds met een actie om geld op te halen.

Fotografie

Floris Heuer

Nederlanders vinden cultuur belangrijk voor de maatschappij. Dit geldt voor vrijwel alle lagen van de bevolking. Zonder cultuur zou de wereld saai en leeg zijn, antwoordden veel respondenten op de vraag wat een wereld zonder cultuur voor hen betekent. Dat staat in het onderzoek ‘Cultuur in Nederland’ dat het Prins Bernhard Cultuurfonds openbaar heeft gemaakt.

Ook de directe gevolgen van de crisis zijn onderzocht. Het bezoek aan een festival, theater en/of bioscoop werden tijdens de crisis het meest gemist. Gezelligheid, het samen met anderen genieten en de ontspanning werden qua beleving van cultuur het meest gemist. Om het gemis te doen verzachten, heeft een derde van de Nederlanders op alternatieve manieren toegang tot cultuur gezocht. Het online huren van een film (20%) of online bezoeken van een voorstelling (10%), zijn hierbij de meest voorkomende activiteiten.

Meer financiële steun

Ondanks dat het belang van cultuur groot wordt gevonden en veel Nederlanders culturele activiteiten ondernemen, steunt minder dan de helft de culturele sector financieel. Een derde geeft aan de sector helemaal niet te willen steunen. Cultuur is voor de meeste Nederlanders tijdens de coronacrisis niet belangrijker of minder belangrijk geworden.

Toch is er een kleine groep mensen die pleit voor meer steun. Twee op de tien Nederlanders vinden de extra 300 miljoen euro overheidssteun aan de cultuursector nog niet voldoende. Zij zouden graag zien dat er meer financiële steun komt, vooral voor musea en theaters. Echter heeft maar één op de tien mensen tijdens de coronacrisis een financiële donatie gedaan aan de culturele sector.

Houd Cultuur Levend

Omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds het belangrijk vindt dat er meer financiële steun komt voor de culturele sector, is het fonds gestart met de donateurswervingscampagne ‘Houd Cultuur Levend‘, voor de duizenden makers en zzp’ers in de kunstsector die zonder werk en opdrachten zijn komen te zitten.
Cultuurmarkers als Jeangu Macrooy, Anton Corbijn en Janne Schra roepen op om geld te doneren. De actie loopt tot eind oktober.

Ook Cultuurmarketing denkt mee over donateurswerving en organiseert daarom op 1 oktober de bijeenkomst Donateurswerving in crisistijd. Tijdens deze bijeenkomst worden er, samen met fondsenwervers, marketeers en relatiemanagers, ideeën en ervaringen uitgewisseld over donateurswerving in crisistijd. Meld je hier aan.

De onderzoeksresultaten van het Prins Bernhard Cultuurfonds vind je hier

Leuk voor je collega