Over de drempel: motieven en belemmeringen voor cultuurbezoek

Wat houdt iemand (on)bewust tegen om cultuur te bezoeken of wáárom kiest iemand ervoor om wel te gaan? Aan de hand van een panelgesprek en drie praktijkcases spraken experts en deelnemers over de drempels en motieven van cultuurbezoek.

Tijdens een bijeenkomst die Cultuurmarketing in samenwerking met Rotterdam Festivals organiseerde in december 2017 in het Luxor Theater in Rotterdam, spraken een aantal experts vanuit hun eigen expertise over mogelijke drempels en motieven voor cultuurbezoek. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken en ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Uitgenodigd waren: Sara Oomen, Bernadette Schrandt en Pieter de Rooij. Deze drie experts doen – ieder op andere wijze – al jarenlang onderzoek naar cultuurbezoek.

Onderzoek naar cultuurbezoek: drie experts

Sara Oomen is cultuursocioloog en gespecialiseerd marketingdata-analist. Zij is als ZZP-er werkzaam in de cultuursector en werkt met name voor podiumkunstinstellingen. In haar werk probeert zij drempels en motieven meetbaar te maken met als doel om beter te begrijpen hoe groot het potentiële publiek is en hoe culturele instellingen door aanpassingen door te voeren aantrekkelijker worden voor dat publiek.

Bernadette Schrandt is werkzaam als onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. In het RAAK project ‘De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw’, gefinancierd door Regieorgaan SiA, richt Schrandt zich op engagement strategieën van tentoonstellingsmakers en hoe het publiek op deze strategieën reageert. Specifiek kijkt zij, samen met haar team, naar de inzet van digitale media, storytelling methodes, participatievormen en sfeer elementen. Dit doet zij binnen het lectoraat Crossmedia, waar ook in andere sectoren (retail, festivals, media wereld) aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden die organisaties hebben om met crossmediale middelen de dienstverlening naar hun klanten te optimaliseren.

De derde deelnemer aan het panel is Pieter de Rooij, hogeschooldocent experience marketing en CRM en onderzoeker bij NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda. De Rooij doet onderzoek naar marketing en consumentengedrag in de cultuursector. In 2013 schreef hij een proefschrift over klantloyaliteit in de podiumkunsten. Ook doet hij al jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar drempels en motieven, met name gericht op de podiumkunsten.

Toegankelijkheid dekt alle belemmeringen

In een recent onderzoek van De Rooij onderzocht hij de motieven van cultuurbezoekers. Zijn model over bezoekmotieven laat zien dat cultureel genot de kern is voor iedere bezoeker. De overige motieven zijn onder te verdelen in een cultureel of sociaal motief. Per individu en per instelling liggen de motieven anders, waardoor er niet te zeggen is wat zwaarder weegt of de overhand heeft.