Nederlandse resultaten over verwacht bezoekersgedrag

Invloed coronacrisis op cultuurbezoek

Na het in april gepubliceerde Amerikaanse onderzoek, zijn er nu ook Nederlandse resultaten gepubliceerd over het verwachte bezoekersgedrag in musea en podia na de coronacrisis. 

Door de redactie

Fotografie

Reg Natarajan

Hendrik Beerda Brand Consultancy deed, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Twente, onderzoek naar hoe de coronacrisis het Nederlandse museum- en podiumbezoek beïnvloedt. In totaal zijn 3.859 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd over de bezoeken die zij in de toekomst verwachten te brengen aan culturele instellingen. Daarbij is een verdeling gemaakt tussen podiumkunstenbezoekers en museumbezoekers. Uiteindelijk is met name gekeken naar de belangrijkste conclusies op basis van bezoekfrequentie en grootste drempels voor cultuurbezoek nadat culturele instellingen weer open mogen.