Samen investeren in nieuwe websites

Drie bioscopen samen sterker

#Online marketing
8 sep 2022

Een nieuw ticketingsysteem en een nieuwe website: voor veel culturele organisaties zijn dit flinke investeringen. Door samen te werken werd budget efficiënter ingezet en werden grote ambities gerealiseerd.

Door Patricia Lamper-Liplijn & Marloes Reuderink
werkzaam bij Cultuurmarketing
Dit interview is gesponsord door Eagerly en kwam tot stand door interviews met Bob van der Meer, manager bij FilmHallen en Nick Batenburg, projectmanager bij Eagerly.

Vanwege groeiende ambities wilde bioscoop FilmHallen (met locaties FilmHallen en The Movies in Amsterdam en FilmKoepel in Haarlem) graag overstappen van ticketingsysteem en website. Maar op welke manier kan je zo’n overstap het beste aanvliegen? Als kleine culturele organisatie zijn grote investeringen namelijk snel risicovol, omdat er ondanks grote ambities geen oneindige (financiële) middelen beschikbaar zijn en de projectleiding vaak op één persoon terecht komt. 

Bob van der Meer, manager bij FilmHallen, intensiveerde daarom contact met bioscoop KINO Rotterdam en Bioscopen Leiden om hen bij dit project te betrekken. Net als de FilmHallen heeft Bioscopen Leiden drie locaties: Trianon, Kijkhuis en Lido. Het contact met beide organisaties was al goed. Met wederzijds vertrouwen en een gezamenlijke visie voegden de drie organisaties hun ontwikkelbudget en kennis samen. Het doel van het project was helder: de ontwikkeling van een optimale koppeling tussen ticketing en CMS, met voor elk label een bij het merk passende “eigen” website, waarbij kennis en kosten gedeeld worden. De drie organisaties zijn microketens die allemaal nét iets anders willen, maar door met drie organisaties één systeem te ontwikkelen werden grote problemen gezamenlijk opgelost. De Utrechtse webbouwer Eagerly werd gevraagd de websites te ontwikkelen.

Geen sprake van concurrentie

De bioscopen zijn niet bang voor elkaars concurrentie. De betrokken partners hebben weliswaar hetzelfde type doelgroep en dezelfde functie, maar omdat de focus bij iedereen op regionale aantrekkingskracht ligt, zitten ze niet in elkaars vaarwater. De ultieme randvoorwaarden voor een goede samenwerking waren volgens Van der Meer al aanwezig: “De bioscopen hebben dezelfde doelen en dezelfde visie. Bovendien was er altijd al goed contact onderling, ook voor dit gezamenlijke project. Het project benadrukte voor mij opnieuw hoe belangrijk het is om dit soort connecties te hebben en te onderhouden.”

Iedereen z’n eigen sterkte

Een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de nieuwe websites was dat de wensen van de drie opdrachtgevers samen moesten komen in één briefing voor webbureau Eagerly. Tijdens dit proces had Eagerly een verbindende rol in het formuleren van één helder concept, op basis van de wensen van alle partijen. Er kwam ook een uitdaging in de samenwerking naar voren: in hoeverre bestaat er vrijheid per opdrachtgever om eigen wensen uit te werken? Elke organisatie had andere focuspunten wat betreft gebruiksvriendelijkheid en design. In plaats van dit als probleem te zien, gebruikten de organisaties het als een voordeel: de drie opdrachtgevers hadden namelijk ook hun eigen expertise. 

Voor KINO Rotterdam moest de website aanvoelen als een filmmagazine. Projectmanager Nick Batenburg vertelt hierover:  “KINO heeft een vooruitstrevende programmering en een heel duidelijk idee over hoe je die over het voetlicht brengt. We hebben in het ontwikkeltraject daarom extra aandacht besteed aan de redactionele mogelijkheden van het CMS en de look-and-feel van detailpagina’s.” De bioscoop in Rotterdam is daarnaast nog een extra samenwerking aangegaan met Studio Beige, een creative design agency. Dit omdat de vertaling van de huisstijl in het design hoog bij hen op de wensenlijst stond.

De tweede partner in de samenwerking, Bioscopen Leiden, is erg gastgericht en heeft diepgaand inzicht in de eigen bezoekersprofielen. Volgens hen hebben de drie locaties in de stad allemaal een eigen sfeer en publiek. Het was voor hen belangrijk om dit ook te integreren op de website(s). “De sfeer van de locatie moet op de website goed overkomen. Als dezelfde film op alle locaties draait, maakt de uitstraling van de locatie en website het verschil in de keuze van de bezoeker,” aldus Batenburg.

De looks staan voor Bob van der Meer van FilmHallen minder hoog op de wensenlijst: “Conversiematig denken is voor mij het belangrijkst. Bij elke ontwikkeling denk ik: wat moet de bezoeker in dit scenario doen? Zijn er duidelijke call to actions? Voor mij is het belangrijk dat mensen zo logisch en makkelijk mogelijk een kaartje kunnen kopen.” 

Bij dit veelzijdige traject was het prettig dat er vanuit Eagerly één duidelijk aanspreekpunt was. “Ik zorgde voor de centrale communicatie tijdens de ontwikkeling. Daarbij hield ik in het oog dat de wensen niet teveel uit elkaar gingen lopen,” vertelt Batenburg.

Het resultaat: één motor, zeven websites

Door de focuspunten van elke bioscoop te combineren met de expertise van Eagerly werd er tijdens de uitwerking van het project aan alle aspecten gedacht. “Deze samenwerking zorgde ervoor dat het project veel slagkrachtiger is geworden. Het resultaat is veel beter dan wanneer ik dit in mijn eentje vanuit Amsterdam had gedaan,” benadrukt Van der Meer.

Hoewel de websites in de basis dezelfde achterkant kennen, zijn er uiteindelijk zeven verschillende websites opgeleverd. Alle bioscopen hebben hun eigen WordPress-omgeving en filmdatabase met dezelfde opbouw, maar een ander design aan de voorkant. KINO Rotterdam heeft een mono-website, waar FilmHallen en Bioscopen Leiden multisites gebruiken. Dit houdt in dat de bioscopen allebei één WordPress-omgeving (CMS) met één filmdatabase hebben, waarmee alle drie sites kunnen worden bediend.

Batenburg blikt terug op het resultaat: “Ondanks dat de drie organisaties ieder eigen speerpunten en expertise hebben ingebracht, is het toch gelukt om een gezamenlijk product op te leveren. Naast de motor hebben de interfaces ook overeenkomsten. Zo wilden we bij de entree op de homepage meteen dezelfde beleving meegeven als wanneer je in de bioscoop zit. Daarom hebben we op de homepage een grote videoheader geplaatst, om de bezoeker meteen mee te nemen in de filmbeleving.” Batenburg legt daarbij uit dat de verleiding tot het bezoeken van film hierbij centraal staat, en dat een aantrekkelijke header daarbij heel goed werkt. Tegelijkertijd neemt de header niet zoveel ruimte in beslag, dat het moeilijk is om de stap naar tickets bestellen te maken: dat kan namelijk direct vanaf de homepage.

Het snel(ler) kunnen bestellen van tickets door bezoekers is onderdeel van de optimalisatie van de login- en aankoopflow, een aspect dat veel aandacht had in het ontwikkeltraject. Door de gebruiksvriendelijkheid van de website zo goed mogelijk in te richten wordt er voor gezorgd dat er zo min mogelijk ‘uitval’ plaatsvindt bij mensen die een ticket willen aanschaffen.

De nieuwe login- en aankoopflow kon zich meteen bewijzen bij de lancering van de website van de FilmKoepel, die in februari 2022 voor het eerst zijn deuren opende in Haarlem. Van der Meer is zeer tevreden met het resultaat: “Een nog niet bestaande locatie is van nul naar honderd procent verkoop gegaan via de website. De site heeft zich echt bewezen: mensen weten ons goed te vinden via de website. De conversie is hoog en foutloos.” Van der Meer is ook te spreken over de koppeling tussen de website en het eigen gebruikte CRM: “We kunnen nu veel makkelijker een segment creëren van mensen die een bepaald aantal keer een kaartje hebben gekocht. Klanten in dit segment bieden we een Cineville pas aan, ofwel een abonnement om onbeperkt films in filmhuizen te bekijken.”

Ook zijn de websites toekomstgericht gebouwd. Dat houdt in dat er voldoende mogelijkheden zijn om in de toekomst nog nieuwe aspecten of functionaliteiten toe te voegen. De keuze is daarbij aan de bioscopen om dit wederom samen op te pakken, of de vrijheid te nemen om eigen wensen door te voeren. De eerste ideeën zijn vorm aan het krijgen: zo hebben de bioscopen de wens om de koper toegang te geven tot exclusieve content na aankoop van een kaartje, zoals een podcast of korte video’s.

Niets missen?

We sturen iedere twee weken een nieuwsbrief met interviews, praktijkverhalen en de nieuwste vacatures. Schrijf je in, dan krijg jij ‘m ook.

Les voor de lezer

Buiten de zeven opgeleverde websites resulteert dit project ook in een voorbeeld voor andere organisaties. De samenwerking belicht het belang van goed onderling contact tussen soortgelijke bedrijven: het laat zien hoe (kleine) culturele organisaties samen een vuist kunnen maken tegenover grotere of commerciële organisaties. Naast het maken van een grotere impact, is het op het gebied van kennisdeling ook mogelijk om van elkaar te leren en elkaar voor fouten te behoeden. Dus ben jij werkzaam bij een kleine culturele organisatie? Kijk eerst eens om je heen en ga een aantal gesprekken aan met potentiële samenwerkingspartners, voordat je alleen het wiel gaat uitvinden en een groot project oppakt.

Interessant voor anderen?