Analyseer je gegevens voor effectieve online marketing

Drie nieuwe functies van Google Analytics

#Online marketing
13 jan 2016

Google Analytics, het meest gebruikte programma voor het analyseren van webverkeer, lanceert regelmatig nieuwe functies om webanalyse gemakkelijker en specifieker te maken. Welke gebruik je nou waarvoor en welke zijn relevant?

Door Tessel Stam

Fotografie

Lukas (Pexels)

1. Cohortanalyse

De cohortanalyse kijkt naar het gedrag van een groep bezoekers die in een bepaald tijdsvak aan een bepaalde actie voldoen. Bijvoorbeeld: alle bezoekers die in januari voor het eerst op Cultuurmarketing.nl komen. Dit kan erg bruikbaar zijn om het effect van acties als advertenties en kortingen te meten.

Je vindt de cohortanalyse in Google Analytics onder het kopje Doelgroep, of in het Engels onder het kopje Audience. Je kan je cohort vervolgens aanpassen aan vier factoren:

  1. Cohort type: waar is je cohort op gebaseerd? Tot nu toe kan je bij deze optie alleen nog kiezen voor de acquisitiedatum: de dag waarop de gebruiker het eerst op jouw site kwam. Dit is niet helemaal precies, als iemand inlogt op een andere computer of cookies wist wordt hij weer gezien als een nieuwe gebruiker.
  2. Cohortgrootte: naar welke periode kijk je? Google analytics kan kijken naar het gedrag van een groep over een dag, een week of een maand.
  3. Statistiek: wat wil je meten? Je kan hier bijvoorbeeld zien hoe veel gebruikers weer terugkomen, of ze een aankoop doen of hoe lang ze op je pagina blijven.
  4. Periode: over welke periode wil je meten? Hier kan je instellen over welke duur je de resultaten wilt bekijken.

Stel, je wilt kijken naar het terugkomgedrag van bezoekers van de afgelopen maand, dan kunnen de resultaten er als volgt uit komen te zien.

Cohort analyse
Een voorbeeld van een cohort analyse in Google Analytics

2. Boomdiagrammen

Net voor 2015 gelanceerd, maar in 2015 uitgebreid, verbeterd en uit de bèta-fase: de boomdiagrammen. Met deze functie kan elke marketeer data gemakkelijk interpreteren. Met de boomdiagrammen kunnen berekeningen tegen elkaar worden afgezet en vergeleken. Je vindt de boomdiagrammen onder Acquisitie, Alle Verkeer.

Door de simpele weergave is het gemakkelijker om de cijfers te interpreteren. De grootste getallen hebben de grootste blokken en de prestaties zijn aangegeven in kleur: rode tinten voor negatieve resultaten en groene tinten voor positieve resultaten.

Boomdiagrammen
Een voorbeeld van een boomdiagram in Google Analytics

In de boomdiagrammen kunnen verschillende aspecten van verschillende criteria bekeken worden. Onder primair meetcriterium kan onder andere gekozen worden voor nieuwe gebruikers, sessie en transacties. Hierin kan je dus naar verschillende aspecten kijken, waaronder pagina’s per sessie, gemiddelde sessieduur en het bouncepercentage. Onder de boomdiagram staat de cijfers in detail.

3. Rapport actieve gebruikers

Zoals het al weggeeft, geeft het rapport actieve gebruikers aan hoe veel gebruikers een website heeft gehad over een bepaalde tijdsperiode van 1 dag, 1 week, 2 weken en 30 dagen. Een actieve bezoeker heeft je website minstens 1 keer bezocht in de tijdsperiode. Het gaat in dit geval dus om pageviews, het aantal keren dat een pagina geopend is, en niet om unieke bezoekers: het aantal verschillende bezoekers dat je pagina heeft bezocht.

Actieve gebruikers
Voorbeeld van het rapport actieve gebruikers, geselecteerd naar het aantal actieve gebruikers op 1 dag.
Actieve gebruikers 3
Voorbeeld van het rapport actieve gebruikers, geselecteerd naar het aantal actieve gebruikers op 1 dag, 1 week, 2 weken en 30 dagen.

Dit rapport maakt verkeer inzichtelijk. Door te kijken naar gebruikers per maand brengt het algemene trends in beeld, maar geeft met gebruikers per dag ook aan waar de pieken zitten. Hierdoor worden acties meetbaar gemaakt en kan er gezien worden welke acties tot meer conversie leiden en welke acties geen invloed hebben. Door de cumulatieve cijfers kan je goed zien of je webverkeer stabiel is, toeneemt of afneemt. 

Door een selectie van de gebruikers te selecteren, bijvoorbeeld alle mobiele gebruikers, terugkerende gebruikers of gebruikers met meerdere sessies, wordt duidelijk welke actief invloed heeft op welke groep.

Actieve gebruikers 2
Voorbeeld van het rapport actieve gebruikers, geselecteerd naar terugkerende gebruikers, mobiel verkeer en gebruikers met meerdere sessies.