Antiracisme in de cultuursector

Een inclusieve organisatie is antiracistisch

Coverfoto bij artikel over antiracisme: felgekleurde schilderijlijsten
#Inclusiviteit
25 apr 2022

In het kader van diversiteit en inclusie voegen Britse culturele organisaties de daad bij het woord door antiracistisch te werk te gaan. Wat is antiracisme en wat kan de Nederlandse sector leren van de Britten?

Door Alicia Hoost
werkzaam bij Cultuurmarketing
Fotografie

Jessica Ruscello

Racisme beïnvloedt ons allemaal, dus ook de mensen die er niet direct het slachtoffer van zijn of (on)bewust racistisch handelen. Als culturele organisatie, in welk land, gebied, of stad dan ook, vervul je altijd een maatschappelijke functie. Om er voor de hele maatschappij te kunnen zijn, kan er dus geen vorm van uitsluiting plaatsvinden. In een inclusieve werkomgeving is daarom geen plaats voor racisme. Het tegengaan van racistische systemen, ook wel institutioneel racisme genoemd, is het tegenovergestelde van racisme: antiracisme.