Antiracisme in de cultuursector

Een inclusieve organisatie is antiracistisch

Coverfoto bij artikel over antiracisme: felgekleurde schilderijlijsten
#Inclusiviteit
25 apr 2022

In het kader van diversiteit en inclusie voegen Britse culturele organisaties de daad bij het woord door antiracistisch te werk te gaan. Wat is antiracisme en wat kan de Nederlandse sector leren van de Britten?

Door Alicia Hoost
werkzaam bij Cultuurmarketing
Fotografie

Jessica Ruscello

Verder komen...

natuurlijk wil je dat!

En dus is het een heel goed idee om lid te worden. Daarmee help je jezelf en ons vak vooruit.