De impact van marketing en communicatie in de cultuursector

Effenaar experimenteert voor de toekomst van muziek

Effenaar

De fairPACCT Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie presenteert zeven inspirerende voorbeelden die aantonen hoe marketing en communicatie in de cultuursector impact maken. In dit artikel: Effenaar verbindt nieuwe technologieën met artiesten om innovatieve live muziek ervaringen te creëren.

Door Pip Manders en Hilde Smetsers
werkzaam bij Cultuurmarketing
Fotografie

Chagall / Patrick Spruytenburg

Poppodium Effenaar is al meer dan vijftig jaar een begrip in Eindhoven. Naast concert- en danceprogrammering is het de missie van Effenaar om samen met publiek en artiesten de toekomst van de live popcultuur vorm te geven. Door te experimenteren met nieuwe technologie groeide Effenaar uit tot een innovatief laboratorium voor live muziekbeleving.

Niets missen?

We sturen iedere twee weken een nieuwsbrief met interviews, praktijkverhalen en de nieuwste vacatures. Schrijf je in, dan krijg jij ‘m ook.

Het idee van Effenaar als ‘technologisch onderzoekslab’ komt uit de koker van directeur Jos Feijen. Vanuit zijn achtergrond als marketingstrateeg zag hij dat digitalisering een grote impact heeft op de samenleving. Datzelfde geldt voor het poppodium; het klassieke plaatje van een band op een podium is aan verandering onderhevig. Om als poppodium relevant te blijven voor publiek, ziet Feijen een rol voor Effenaar om dit proces als initiator en katalysator aan te jagen. Inmiddels is het podium voorloper in het denken over en experimenteren met nieuwe technologie in popmuziek. Dit alles om de muziekbeleving van bezoekers en artiesten te vergroten.

Samenwerking tussen podium en artiest

Omdat het voor veel artiesten moeilijk is om zelfstandig te innoveren, is de inzet van nieuwe technologie veelal een samenwerking tussen Effenaar en artiesten. De toegevoegde waarde van Effenaar is om ideeën mogelijk te maken. Een voorbeeld is het programma Hybrid Music Vibes, waarin Effenaar samen met artiesten op zoek gaat naar innovatieve ideeën die de muziek versterken. In 2023 zijn er zes artiesten geselecteerd die hun concept samen met Effenaar realiseren. In de projecten wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van Virtual Reality en Web3 en worden NFC’s en AI visuals ingezet.

Hybrid Music Vibes Effenaar
Hybrid Music Vibes / Patrick Spruytenburg

Een interessante ontwikkeling die Feijen ziet, is dat artiesten door Web3 meer betrokkenheid met fans kunnen creëren. Zo registreert een POAP (Proof of Attendance Protocol) bezoekers van concerten, waarna ze via een loyaliteitsprogramma exclusieve merchandise kunnen kopen, toegang krijgen tot exclusieve content of contact met de artiest hebben.

Impact op marketing en communicatie

De projecten van Effenaar hebben impact op de rol en het werk van de marketingcommunicatieafdeling. Zo is het een uitdaging om het verhaal van Effenaar over innovatie in live muziek voor het voetlicht te brengen bij publiek. Omdat de projecten veelal experimenteel van aard zijn en niet altijd direct te ervaren zijn -zoals een live show dat wel is-, is het een zoektocht hoe en op welke kanalen over de projecten te communiceren.

Een van de oplossingen is de nieuwe ‘content driven’ website van de Effenaar. Op het digitale platform Spaces delen programmeurs hun kennis van het club-
circuit en zijn er verdiepende artikelen en interviews te lezen. In de toekomst wil Effenaar Spaces uitbreiden met interactieve beeldverhalen.

De rol die Effenaar inneemt om de toekomst van de live popcultuur vorm te geven, vertaalt zich ook in de positionering van het podium. Hoofd marketing en communicatie Sandra Broeren werkt aan de transitie van het merk. De historie van Effenaar als tegendraads en anarchistisch podium heeft Broeren daarbij als uitgangspunt genomen. Broeren: “Die identiteit willen we voortzetten, maar dan in digitalisering. Veel nieuwe technologie heeft ook iets anarchistisch; denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van AI op dit moment. Het nieuwe merk moet digitaal ademen, een soort Effenaar 3.0”.

Feijen en Broeren benadrukken dat digitale projecten experiment en durf vergen. Daarnaast is het een uitdaging en zoektocht om verdienmodellen rondom de projecten te creëren. Een concrete opbrengst voor Effenaar is het partnership met hightechbedrijf ASML. De volgende stap is dan ook om samen met ASML-medewerkers innovatieve ideeën te ontwikkelen die Effenaar vervolgens kan uitwerken tot nieuwe business cases.

Effenaar
Toekomstige trends en uitdagingen / Academie voor Beeldcreatie

Dit artikel is onderdeel van het Whitepaper van manifest naar realiteit, zeven krachtige praktijkvoorbeelden over de impact van marketing en communicatie in de cultuursector dat werd uitgebracht door de Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie. Deze Ketentafel is een initiatief van Platform ACCT en Cultuurmarketing en het doel is de ontwikkeling van realistische richtlijntarieven voor marketing- en communicatieopdrachten.

Het Whitepaper is een vervolg op het Manifest over de waarde van cultuurmarketing. De zeven verhalen in het Whitepaper laten zien hoe cultuurmarketeers deze principes met overtuiging en resultaat in de praktijk brengen.

Delen met anderen?