De impact van marketing en communicatie in de cultuursector

Nieuwe Instituut creëert creatieve ontmoetingsplek

Nieuwe Instituut - Het Podium

De Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie presenteert zeven inspirerende voorbeelden die aantonen hoe marketing en communicatie in de cultuursector impact maken. In dit artikel: Nieuwe Instituut verbindt met nieuwe doelgroepen.

Door Pip Manders en Hilde Smetsers
werkzaam bij Cultuurmarketing
Fotografie

Nieuwe Instituut / Ossip

Nieuwe Instituut is het nationale museum voor architectuur, design en digitale cultuur in Rotterdam. Jaarlijks organiseren ze zo’n 75 evenementen naast de lopende tentoonstellingen. Deze programma’s zijn vooral gericht op kleine communities van experts en ontwerpers. Om nieuwe doelgroepen te betrekken bij het museum, ontwikkelde ze een aantal vernieuwende programmaformats.

Het Podium: connectie met de stad

Om een groter publiek kennis te laten maken met Nieuwe Instituut organiseerde het museum in de zomer van 2022 ‘Het Podium’. Met Het Podium gaven ze partners en makers uit Rotterdam, Nederland en Europa de mogelijkheid om tijdelijk invulling te geven aan een eigen programmering op het dak van het museum. Het Podium werd als snel een creatieve ontmoetingsplek van en voor iedereen.

In juni vormde Het Podium het festivalhart van Rotterdam Architectuur Maand. In juli en augustus ontwikkelde Nieuwe Instituut een eigen programmering waarbij ze samenwerkingen aangingen met Rotterdamse partijen. Zo creëerden ze onder andere een Open Podium; werden er yogalessen gegeven door Balanzs Yoga; openluchtconcerten door North Sea Jazz en Motel Mozaïque, en een kledingruil door The Swapshop. Ook gooide de marketingafdeling het voor de campagne op een andere boeg en werkte samen met creative agency XYZ, die de opvallende roze kleur van het podium doorvoerde in alle uitingen.

Uiteindelijk bezochten 38.657 bezoekers Het Podium en zorgden de marketinguitingen voor meer dan 20 miljoen impressies, zowel op straat als online. Marketeer Jessica Dohmen – Verboom: “In Q3 hadden we het gehele bezoekerstarget voor 2022 al gehaald en uit het publieksonderzoek bleek dat bezoekers Het Podium met een 8,1 waardeerden.”

Yout Dem: connectie met een jongere doelgroep

Naast een breder publieksbereik, probeert Nieuwe Instituut met vernieuwende programma’s ook de jongeren uit Rotterdam te betrekken. Het museum werkt hiervoor nauw samen met het design- en mediacollectief Concrete Blossom. Het voornaamste doel van de samenwerking is om ruimte te ontwikkelen voor een volwassen verhouding tussen gevestigde partijen en grassroots initiatieven aan de ene kant en tussen de underground en de markt aan de andere kant.

Nieuwe Instituut - Het Podium
Nieuwe Instituut - Het Podium

Onder deze samenwerking zijn er verschillende initiatieven opgezet zoals de Niteshop – een plek waar gevestigde en aanstormende ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers elkaar ontmoeten en samenwerken aan de stad van morgen. Maar ook Yout Dem – een project waarbij jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen in nauwe samenwerking met ervaren kunstenaars, ontwerpers en allround cultuurmakers. Binnen het Yout Dem programma organiseerde Nieuwe Instituut in samenwerking met jongerencommunity ‘Notes’ bijvoorbeeld in mei 2023 een blockparty voor de opening van de tentoonstelling ‘Waterstad Rotterdam’.

De vernieuwende projecten van Nieuwe Instituut worden gerealiseerd door marketing en programma te integreren. “Het aangaan van samenwerkingen stellen zowel programma als marketing voor uitdagingen. Door samen een plan van aanpak te kiezen en deze consistent door te zetten kunnen we zelfs de kleinste ideeën tot een succes maken. Dat vergt wel eens wat ‘out-of-the-box’ denken, maar zo houden we elkaar scherp.” aldus marketeer Dohmen – Verboom.

Dit artikel is onderdeel van het Whitepaper van manifest naar realiteit, zeven krachtige praktijkvoorbeelden over de impact van marketing en communicatie in de cultuursector dat werd uitgebracht door de Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie. Deze Ketentafel is een initiatief van Platform ACCT en Cultuurmarketing en het doel is de ontwikkeling van realistische richtlijntarieven voor marketing- en communicatieopdrachten.

Het Whitepaper is een vervolg op het Manifest over de waarde van cultuurmarketing. De zeven verhalen in het Whitepaper laten zien hoe cultuurmarketeers deze principes met overtuiging en resultaat in de praktijk brengen.

Delen met anderen?