"Festivalbezoekers verspreiden zich steeds meer over het land."

Wel meer festivals, maar minder bezoekaantallen

#Onderzoek
13 sep 2018

Wederom is in 2017 het aantal festivals in Nederland gestegen. Toch is het opmerkelijk dat bij gratis festivals de bezoekaantallen teruglopen. Entreeheffende festival zien juist een stijging in het aantal bezoekers. 

Door de redactie

Fotografie

VVEM & Wendy Wei

Met haar festivalmonitor, waarbij enkel wordt gekeken naar kunst- en cultuurfestivals met meer dan drieduizend bezoeken, duidt VVEM veranderingen binnen de Nederlandse festivalmarkt. Uit de jaarlijkse festivalmonitor van de VVEM blijkt dat het aantal festivals is gegroeid tot een totaal aantal van 954. Daarentegen is het totaal aantal festivalbezoeken van vorig jaar lichtelijk teruggelopen: 26,6 miljoen bezoeken in 2017 tegenover 26,7 miljoen in 2016.

Wat betreft de spreiding van de festivals is in 2017 een opvallende verandering te zien. Zoals voorgaande jaren vonden in provincies Noord- en Zuid-Holland de meeste festivals plaats, waarbij Amsterdam nog steeds festivalstad nummer 1 is. Ondanks dat beide provincies in 2017 een lichte stijging in het aantal festivals lieten zien, noteerden Zuid- en Noord-Holland voor het eerst in jaren lagere bezoekaantallen. De bezoekaantallen van festivals in provincies zoals Limburg, Noord-Brabant en Utrecht namen daarentegen wel toe. VVEM constateert hierbij dat festivalbezoekers zich steeds meer over het land verspreiden. In die lijn past ook de daling van het aantal bezoeken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Aantal bezoekers ten opzichte van aantal festivals

Muziekfestivals domineren het festivallandschap

Het aantal muziekfestivals is in 2017 opnieuw gestegen. De meeste festivals vallen onder de muziekgenres Electronic Dance Music (EDM)  en pop. Daarna volgt het genre straattheaterfestivals.

In 2017 hebben bezoekers in totaal ruim € 663 miljoen uitgegeven op festivals, dit bedrag is exclusief tickets. Ongeveer 75% van deze bezoekersuitgaven werden gedaan op muziekfestivals. De totale bruto recette is gestegen ten opzichte van 2016, met name in de muziekfestivals. De gemiddelde ticketprijs van festivals is in 2017 ook licht gestegen.

Eindhoven: snelst groeiende festivalstad van Nederland

Met een groei van 22 naar 32 festivals en een toename van 700.000 festivalbezoeken, heeft Eindhoven zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot de snelst groeiende festivalstad van Nederland. Ook andere steden in Noord-Brabant, zoals Breda en Den Bosch, laten een forse stijging in de bezoekaantallen zien. De prognose voor 2018 laat zien dat het aantal festivalbezoeken in Brabant – met een stijging van 29% – zal aangroeien tot 4,2 miljoen, waarmee Noord-Brabant de snelst groeiende provincie is wat betreft festivalbezoeken.

Mede doordat de Gemeente Eindhoven sinds 2016 een stimuleringsbeleid voert, waarmee steeds meer geld naar de podiumkunstfestivals vloeit, lijkt de positie van de Eindhovense festivals de afgelopen jaren sterk te zijn verstevigd. Daarnaast lijkt het er ook op dat het project Brabantstad – een provinciale samenwerking tussen de vijf grootste Brabantse steden dat beoogt is om onder andere de marketing van Brabantse festivals te verstevigen – zijn vruchten afwerpt.

Interessant voor anderen?