Tips en instrumenten over exposities op straat

Buitententoonstellingen: wat zijn de kansen?

Cultuur heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen. Niet alleen binnen de muren van culturele instellingen, maar juist ook daarbuiten: in het straatbeeld. Daar zie je steeds vaker aangrijpende beelden en quotes over de diversiteit die cultuur in zich heeft.

Door Wendy van Leeuwen

Wendy Leeuwen is adviseur en projectmanager culturele branche bij Image Building. In haar functie adviseert en begeleidt zij organisaties bij de ontwikkeling van openbare exposities

Culturele instellingen zijn er voor iedereen. Het is een kunst om de minder actieve groepen te bereiken. In deze blog neem ik jullie mee binnen de mogelijkheden van exposeren in de buitenlucht. Specifiek voor de culturele sector zijn er instrumenten waar handig gebruik van kan worden gemaakt.

Eenvoudiger een vergunning krijgen

Gemeenten dragen culturele activiteiten vaak een warm hart toe. Voor alles dat op gemeentegrond geplaatst wordt, moet een vergunning aangevraagd worden, commercieel of niet. Als je wilt communiceren in de buitenlucht, is het belangrijk om aan te geven wat de insteek van je aanvraag is. Als het onderwerp een (culturele of maatschappelijke) boodschap weergeeft, dan is het bijvoorbeeld eenvoudiger om een vergunning te verkrijgen. Veel gemeenten hanteren zelfs speciale prijzen als de vergunning aangevraagd wordt door of voor een culturele instelling. De regel is wel dat er niet direct opgeroepen wordt tot een aankoop, (website)bezoek of dat een commerciële partner groots in the picture gezet wordt. Ze kunnen wel vermeld worden maar mogen de boodschap niet overstemmen.

Goedkoper voor kunst en cultuur

Bij pop-up uitingen zoals een kunstexpositie wordt meestal geen reclame-afdracht aan de gemeente berekend. Hierdoor zal een beduidend lager budget al voldoende zijn voor communicatie in de buitenlucht of op A-locaties. De wijze van exposeren is een andere factor die kostenbepalend is. Hiervoor zijn vele voorbeelden beschikbaar maatwerk of in standaarduitvoeringen. Daarbij is de impact van een pop-up tentoonstelling in ieder geval een stuk groter; Google voor inspiratie maar eens op ‘buitententoonstelling’.

Kies voor een andere manier van storytelling

Musea en andere culturele instellingen beschikken al over vele beelden en verhaallijnen, getuige de vele tentoonstellingen die in Nederlandse musea ontwikkeld worden. Een andere optie is om te kiezen voor een verhaal dat zich normaliter op de achtergrond afspeelt. Dit zijn bijvoorbeeld beelden die gewoonlijk niet zichtbaar zijn voor de bezoekers, maar minstens net zo interessant zijn.

Een andere reden om cultuur als buitententoonstelling te tonen kan bijvoorbeeld een tijdelijke sluiting van een museum zijn. Door de kunst buiten tentoon te stellen is het toch mogelijk om de inhoud zichtbaar te houden voor publiek.

In de praktijk

Er bestaan ook al vele samenwerkingsverbanden onder musea. Met meerdere deelnemende instellingen wordt ook het budget groter. In 2018 zijn bijvoorbeeld diverse Haagse musea een samenwerking aangegaan die gekoppeld werd aan ‘Feest aan Zee’, het jaarthema in Den Haag. Naast de aandacht die in de musea aan het thema besteed werd is er ook een buitententoonstelling geplaatst. Ieder museum vertelde in deze tentoonstelling een verhaal dat hen linkt met de zee. Dit is een mooi voorbeeld waarbij diverse musea en zelfs de hele stad betrokken wordt bij musea.

Boulevard, Scheveningen, buitententoonstelling, buitenexpotitie,

Leuk voor je collega