New York Times en het Parool over bezoekersverlies musea

Minder publiek dan mogelijk

Musea hebben momenteel ruimte genoeg om publiek te ontvangen. Toch wordt de maximale capaciteit nauwelijks bereikt. The New York Times en het Parool zochten het uit.

Fotografie

John Lewis Marshall

Veel Nederlandse culturele instellingen hebben hun deuren moeten sluiten vanwege het maximum aantal van 30 bezoekers. Voor musea gelden andere regels: de maximale toegestane capaciteit is afhankelijk van het aantal bezoekers dat op het beschikbaar aantal vierkante meters past, waarbij zij 1,5 meter afstand kunnen houden. Toch ervaren veel musea dat er steeds minder bezoekers komen.

New York Times: crisis dwingt tot heroverweging tentoonstellingen

De New York Times rapporteert dat in heel Europa een trend te zien is van lege musea. Zo dwong de crisis het museumpersoneel van de Hermitage Amsterdam om de tentoonstellingen te heroverwegen en een ander soort bezoeker aan te spreken. Zo wordt bij tentoonstelling over middeleeuwse kunst nu de nadruk gelegd op bepantsering, wapens en veldslagen.

“Hierdoor is de tentoonstelling meer geschikt voor gezinnen met jonge kinderen, wat voor ons in zekere zin een nieuw publiek is,” aldus Paul Mosterd (hoofd communicatie, educatie & marketing Hermitage). “Dat is 100 procent een wijziging die we hebben aangebracht om marketingredenen.”

Lees hier het volledige artikel, waarin ook wordt ingegaan op de verschillende inkomstenbronnen van musea in Europa.

Parool: bezoekersaantallen dalen

Ook Parool deed rondvraag bij Nederlandse musea: “Telkens wanneer een negatief coronabericht naar buiten komt, zien we de bezoekersaantallen dalen,” vertelt Elles Kamphuis, persvoorlichter van het Rijksmuseum. Waar normaal 8 tot 10.000 bezoekers per dag langs onder andere De Nachtwacht lopen, zijn dat er op dit moment zo’n 1700. “Terwijl we met alle veiligheidsregels in acht genomen 2500 mensen mogen ontvangen.”

Lees hier het volledige artikel