Innovatie in pr met focus op nieuwswaarde

New school pr

#PR
14 jan 2019

Veranderingen in onze samenleving vragen om veranderingen in perspectief. Dat geldt ook voor pr. Volgens Nicole de Boer, pr-expert, is new school pr een passend antwoord op de huidige tijd. In dit artikel introduceert ze deze kijk op pr, met de focus op de nieuwswaarde van je boodschap.

Door de redactie

Fotografie

PESO-model: Spinsucks.com

Unsplash

Onze relatie tot nieuws en media is, onder andere door social media, ingrijpend veranderd. Waar we vroeger voornamelijk boodschappen ontvingen, zijn we nu vrijwel allemaal zenders geworden. Door deze transitie ontstaat een aantal jaar geleden een digitale benadering van pr: pr 2.0. Bij pr 2.0 staat de conversatie tussen zender en ontvanger en de regie van de diverse communicatiemiddelen centraal.