Onderzoeksrapport: relatiegerichte fondsenwerving bij drie Nederlandse symfonieorkesten

21 mrt 2016

Het najaar van 2010 is het moment waarop wetenschappers, journalisten, mecenassen, beleidsmakers, kunstenaars, en culturele instellingen zich gaan bezighouden met het vraagstuk van ‘nieuw cultuurmecenaat’, omdat de overheid aankondigt fors te gaan bezuinigen op kunst en cultuur. Deze bezuinigingen hebben ook invloed op symfonieorkesten, die hun subsidie zien verminderen. Dit zet orkesten ertoe aan om voor een nieuwe aanpak te kiezen, met als belangrijkste pijlers publieksgerichtheid en een hoger percentage eigen inkomsten. Voor haar opleiding Kunstbeleid & Mecenaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzocht Dagmar Terpstra het fondsenwervingsbeleid van drie Nederlandse symfonieorkesten om te analyseren hoe ze zich tot elkaar verhouden en in hoeverre er sprake is van 'friendraising'.

Door Dagmar Terpstra

Fotografie

Flickr / Flickr

Dit artikel is een samenvatting van het onderzoek van Dagmar Terpstra naar het fondsenwervingsbeleid bij drie Nederlandse symfonieorkesten. Download hier de volledige scriptie.

Verder komen...

natuurlijk wil je dat!

En dus is het een heel goed idee om lid te worden. Daarmee help je jezelf en ons vak vooruit.