Een uitleg over prijsstrategieën door Cees Langeveld

Prijsbeleid in de cultuursector

#Onderzoek
11 nov 2015

In de cultuursector zijn er verschillende methodes om een prijs te bepalen. De prijs kan bepaald worden a.d.h.v. vraag en de kostprijs, maar ook prijsdiscriminatie en –differentiatie worden toegepast. Cees Langeveld vertelt over het prijsbeleid in de cultuursector.

Door de redactie

Fotografie

Pixabay (Pexels)

Cees LangeveldCees Langeveld is directeur van het Chassé Theater in Breda, bijzonder hoogleraar Economie van de Podiumkunsten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur in de congres-, theater- en concertwereld. In 2013 publiceerde hij het boek ‘smart pricing’, dat gaat over prijsstrategieën in de podiumkunsten.

Het doel van verschillende prijsstrategieën is zowel het aantal bezoekers als de opbrengst te bevorderen. Prijs mag voor de bezoeker geen belemmering vormen om te komen en de opbrengst moet ervoor zorgen dat theater kan blijven worden gemaakt. 

Wat is de dagelijkse praktijk in het theater? Prijzen worden vaak bepaald door vergelijking. Het theater kijkt naar wat vergelijkbare theaters vragen voor een bepaalde voorstelling of wat er over het algemeen gevraagd wordt voor vergelijkbare artiesten. Ook zijn er vaak kortingen voor bepaalde doelgroepen (ouderen, scholieren) en zijn er volumekortingen voor abonnementen.

Prijsbepalingssystemen

Er zijn buiten de genoemde praktijk twee andere systemen die marketeers kunnen gebruiken om tot een prijs te komen: de kostprijs en de populariteit van de artiest oftewel de vraag.