Van abstracte data naar concrete persona's

De persona’s van het Residentie Orkest

Een persona is een fictief persoon waaraan verschillende eigenschappen en kenmerken van één specifieke doelgroep worden toegedicht. Linda Grau, manager marketing & sales bij het Residentie Orkest, heeft ervaring op dit gebied.

Door de redactie

Fotografie

Maarten Fleskens

Het Residentie Orkest is een symfonieorkest gevestigd in Den Haag. In 2013 hing het voortbestaan van dit orkest aan een zijden draad. Het verloor een derde van zijn subsidie en artistieke en organisatorische vernieuwing konden niet uitblijven. Twee jaar later werd hun vaste onderkomen de Dr. Anton Philipszaal verruild voor het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Inmiddels heeft het orkest het tij weten te keren en heeft het de wind weer in de zeilen.

Sinds twee jaar werkt marketingmanager Linda Grau met haar team aan de ontwikkeling van persona’s, om zodoende het nieuwe publiek in het Zuiderstrandtheater inzichtelijk te krijgen. Deze rijk beschreven persona’s zijn van belang gebleken bij het inrichten van doelgroepgerichte campagnes. De marketeers van het Residentie Orkest spreken niet langer meer over doelgroep ‘x’, maar hebben het over Marianne, Philip & Carolien, Jeroen, Noud en Guido & Marloes. Aan de hand van de interactieve vraag-en-antwoord sessie van Linda Grau, tijdens de Meet & Greet op 17 september, lichten we toe hoe Grau en haar team tot deze vijf persona’s zijn gekomen.

Een nieuw publiek in een nieuwe theater

In 2013, vlak voor haar verhuizing naar het Zuiderstrandtheater, stond het Residentie Orkest in Den Haag bekend als een van de sterkste cultuurmerken gevestigd in een van de slechtst bekendstaande theaters, namelijk de Dr. Anton Philipszaal. “Hoe ga je nieuw publiek trekken in een theater dat nauwelijks appeal heeft voor deze doelgroep? Gelukkig hadden we die verhuizing,” vertelt Linda Grau. “Het was een hele opschudding in onze huishouding, maar zonder de verhuizing was het lastig geweest om het profiel en elan van het orkest ook aantrekkelijk te maken voor een nieuw publiek.”