Even voorstellen: Jodie de Groot (finalist Scriptieprijs 2015)

1 jun 2015

In de aanloop naar de Cultuurmarketing Awards op 25 juni stellen we de finalisten van de Cultuurmarketing Scriptieprijs aan je voor. Dit zijn acht ambitieuze studenten die met hun scriptie en presentatie op 25 juni kans

Door redactie

Fotografie

Bas Czerwinski

maken op de prijs voor het beste scriptieonderzoek op het gebied van marketing, communicatie, ondernemerschap, beleid en organisatie in de culturele sector. Wie zijn de personen achter deze onderzoeken, wat is hun toekomstambitie in de cultuursector en wat is hun visie op het vakgebied? Deel 1: een interview met Jodie de Groot. Zij studeerde af met een onderzoek naar de relatie tussen de artistieke en zakelijke prestatie van het International Film Festival Rotterdam.

Scriptieprijs-finalist 1 - Jodie de GrootJodie de Groot studeerde bedrijfskunde en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen haar studie werd weinig tot geen aandacht besteed aan de cultuursector. Toen Jodie zich meer verdiepte in de sector bleken er juist hele grote kansen te liggen.

Dit kwam met name tot uiting in haar masterscriptie, waarin zij de relatie tussen de artistieke en zakelijke prestatie bij International Film Festival Rotterdam onderzocht. De rol van marketing komt daarbij in het bijzonder aan bod. Niet alleen Jodie was blij met de resultaten van haar onderzoek, ook opdrachtgever IFFR besloot Jodie een baan aan te bieden.

Sinds april vorig jaar is Jodie medeverantwoordelijk voor de marketing & communicatie van IFFR. Wij spraken haar over haar nominatie voor de Cultuurmarketing Scriptieprijs.

Jodie, kun je iets meer vertellen over jouw onderzoek?

“Het uitgangspunt is eigenlijk de volgende aanname: ‘In order to scale up, you need to dumb down’ . Deze wordt nog wel eens voor waar aangenomen als het over de culturele sector gaat. Om een groot publiek te bereiken moet je de artistieke content laagdrempelig maken. Maar ik vroeg me af: is dit zo?

In mijn masterscriptie, en tijdens mijn presentatie op 25 juni ga ik dieper in op de relatie tussen de artistieke en zakelijke prestatie van culturele organisaties. Versterken deze elkaar? Dus kan een artistiek sterk programma bijvoorbeeld zorgen voor meer bezoekers of is dat niet mogelijk en is de relatie negatief? En is marketing de verbinding tussen de artistieke en zakelijke performance? Met andere woorden, kan marketing de kunst op succesvolle wijze naar het grote publiek brengen? In mijn presentatie zal de belangrijke rol van marketing uitvoerig aan bod komen.”

Wat spreekt je aan in de culturele sector?

“Er zijn vele redenen waarom ik de culturele sector belangrijk en aantrekkelijk vind. In een maatschappij waar door globalisering een toenemende homogeniteit gecreëerd lijkt te worden, benadrukt cultuur de eigenheid en het ‘andere’. Dit is in mijn ogen erg belangrijk: een omgeving wordt prettig en krijgt een identiteit door de aanwezigheid van cultuur. De culturele sector biedt hiervoor een podium.

De sector werkt volgens andere principes dan commerciële bedrijven. Culturele instellingen streven naar meer dan alleen winstmaximalisatie. Ze zijn vaak in het leven geroepen om een bepaald ideaal na te streven, zoals bij IFFR specifiek het stimuleren van onafhankelijke cinema. Het huidige politiek-economische klimaat verandert en daardoor verandert ook de culturele sector. Wat mij in het bijzonder aanspreekt is dat er, ondanks de verschuiving naar privatisering en marktwerking in de gehele economie, organisaties zijn die een hoger doel nastreven dan winstmaximalisatie.”

Wat is jouw ambitie voor de toekomst?

“Momenteel werk ik met enorm veel plezier bij International Film Festival Rotterdam, waar ik veel kan leren en waar ik mijzelf kan ontwikkelen. Ik neem veel in me op en laat me inspireren door anderen. Zowel door ervaringen en de contacten die ik vanuit mijn baan heb, als door te kijken naar wat andere bedrijven doen, niet alleen binnen de culturele sector, maar juist ook daarbuiten. Ik hoop dat dit voor mijn carrière een waardevolle toevoeging zal zijn, ook voor de toekomst.”

Welke (marketing)trends en/of -ontwikkelingen vind je momenteel het meest belangrijk voor de cultuursector?

“Een belangrijke trend is in mijn ogen marketingpartnerships die voortkomen uit wederkerige belangen. Het gaat hierbij niet meer om conventionele sponsoring, maar de match is leidend. Wij hebben iets wat anderen interessant vinden, zoals een jong publiek, en zij iets waar wij baat bij hebben, bijvoorbeeld een product dat diezelfde doelgroep aanspreekt. Deze vernieuwde ruilhandel is dan de basis van het partnership. Cultuur en het bedrijfsleven komen daarin denk ik in toenemende mate samen.

Een product is tegenwoordig niet enkel functioneel, het ontwerp – denk aan Apple – moet esthetisch van belang zijn. Van een product-georiënteerde economie verschuiven we naar een economie waarin steeds meer waarde wordt ontleend aan ervaringen. Kunst, cultuur en het bedrijfsleven ontmoeten elkaar hierin. Hier liggen dus mooie kansen voor de kunst en cultuursector!

Daarnaast is men in Nederland vaak niet gewend en niet bereid de marktprijs voor kunst en cultuur te betalen. Mensen zullen in toenemende mate moeten gaan inzien wat de werkelijke waarde van cultuur is en hier dan ook meer voor willen betalen. Dit vraagt om een grote verandering in de Nederlandse cultuur, maar ik denk wel dat de samenleving deze richting op moet gaan.”

Benieuwd naar Jodie’s presentatie tijdens de finale van de Cultuurmarketing Scriptieprijs? Kom op 25 juni naar de Cultuurmarketing Awards in Utrecht! Meld je nu gratis aan voor deze ochtend.

We stelden ook al deze Scriptieprijs-finalisten aan je voor: Margriet van Weperen, Kalyani Bergen, Sibani Vos, Iris Blom en Jordi van den Berg.