Even voorstellen: Kalyani Bergen (finalist Scriptieprijs 2015)

8 jun 2015

In de aanloop naar de Cultuurmarketing Awards op 25 juni stellen we de finalisten van de Cultuurmarketing Scriptieprijs aan je voor. Dit zijn acht ambitieuze studenten die met hun scriptie en presentatie op 25 juni kans maken op de prijs voor het beste scriptieonderzoek op het gebied van marketing, communicatie, ondernemerschap, beleid en organisatie in de culturele sector.

Door redactie

Fotografie

Marc Heeman

 

Wie zijn de personen achter deze onderzoeken, wat is hun toekomstambitie in de cultuursector en wat is hun visie op het vakgebied? Deel 3: een interview met Kalyani Bergen, die haar scriptie schreef over de evaluatie van het cultuurbeleid voor kunst in de openbare ruimte.

Cultuurmarketing Scriptieprijs - Kalyani BergenKalyani Bergen (23) volgde de bachelor- en masteropleiding Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen. In augustus 2014 studeerde ze cum laude af met haar masterscriptie over de evaluatie van het cultuurbeleid voor kunst in de openbare ruimte. Tijdens haar opleiding specialiseerde ze zich deels in moderne en hedendaagse beeldende kunst en in kunst, beleid en marketing.

In de master deed ze werkervaring op bij Keunstwurk te Leeuwarden, waar ze meewerkte in het gehele proces omtrent het opzetten van kunstprojecten in de openbare ruimte. Momenteel is ze helemaal klaar om haar carrière in de kunst- en cultuurwereld te beginnen en is ze zodoende druk bezig de culturele arbeidsmarkt te verkennen. We spraken haar over haar nominatie voor de Cultuurmarketing Scriptieprijs.

Kalyani, kun je iets meer vertellen over je onderzoek?

“In mijn masterscriptie behandel ik de evaluatie van het cultuurbeleid voor (beeldende) kunst in de openbare ruimte. Ik heb onderzocht in welke mate deze evaluatie in Nederlandse gemeentes wordt uitgevoerd en welke werkwijze hierbij wordt toegepast. Ik heb onder meer gekeken naar cultuurbeleidsevaluatie en de verschillende waarden en functies die verbonden kunnen worden aan kunst in de openbare ruimte. Daarnaast heb ik een nieuw model ontwikkeld om deze diverse waarden en functies in te delen. In het tweede, empirische deel van mijn scriptie heb ik de theorie getest door onderzoek te doen naar de beleidsevaluatie van drie gemeenten: Arnhem, Leeuwarden en Rotterdam.

Het onderzoek wijst uit dat het beleid voor kunst in de openbare ruimte in de praktijk niet of nauwelijks wordt geëvalueerd. Dit omdat de effecten onmeetbaar zouden zijn of omdat er sprake zou zijn van invloed van buitenaf. Mijn conclusie is dat evaluatie van het beleid voor kunst in de openbare ruimte wel degelijk mogelijk is, maar dat een juist opgesteld beleid hier zeer belangrijk voor is. Om deze evaluatie te verbeteren, zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar de diverse meet-  en evaluatiemethoden.”

Wat spreekt je aan in de culturele sector?

“Het is een sector van uitersten, maar ook een sector waarin samenwerking en creativiteit belangrijke waarden zijn. Dit leidt tot prachtige individuele projecten en projecten waarin meerdere partijen worden samengebracht. De verbintenis die er in de culturele sector tussen diverse kunstenaars, maar ook tussen kunst en het publiek wordt bereikt, spreken mij altijd zeer aan.”

Hoe ziet jouw toekomstambitie eruit?

“Een interessante en uitdagende functie in de cultuursector. Daarbij denk ik aan iets op het gebied van marketing of beleid, zodat ook mijn opgedane kennis uit mijn opleiding tot zijn recht kan komen. Het onderwerp waarop ik in augustus ben afgestudeerd, kunst in de openbare ruimte, blijft me interesseren. Een functie op dit gebied zou dan ook goed bij mij passen.”

Welke (marketing)trends en/of ontwikkelingen vind je momenteel het meest belangrijk voor de cultuursector?

“Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan de diverse mogelijkheden van cultuurparticipatie. Dit is één van de trends in de cultuursector die mij zeker aanspreekt. Door middel van het bevorderen van cultuurparticipatie worden veel mensen op een actieve manier in aanraking gebracht met kunst en cultuur. Naar mijn mening zorgt het contact met kunst en cultuur voor een verbreding van de horizon en heeft het een positieve uitwerking op de verbeelding en de creativiteit.

Ook de wijze waarop social media steeds vaker met diverse doeleinden wordt ingezet in de cultuursector, is naar mijn idee een positieve ontwikkeling. Deze ontwikkeling is natuurlijk al langere tijd bezig, maar blijft zeer belangrijk.”

 

Benieuwd naar Kalyani’s presentatie tijdens de finale van de Cultuurmarketing Scriptieprijs? Kom op 25 juni naar de Cultuurmarketing Awards in Utrecht! Meld je nu gratis aan voor deze ochtend.

We stelden ook al vier andere Scriptieprijs-finalisten aan je voor: Jodie de Groot, Margriet van Weperen, Sibani Vos, Iris Blom en Jordi van den Berg.