Vis à Vis innoveert door dicht bij zichzelf te blijven

Veiligheid boven alles

7 okt 2020

Theatergezelschap Vis à Vis bracht als gevolg van de coronacrisis veranderingen aan in prijs, plaats en promotie, maar hield vast aan haar product: voorstelling ROBOT.

Door de redactie

Fotografie

Foto Header: Sasja Bork

Foto’s scenes: Anna van Kooij

Verder komen...

natuurlijk wil je dat!

En dus is het een heel goed idee om lid te worden. Daarmee help je jezelf en ons vak vooruit.