Zegen of last?

Verantwoording met data

#Data
27 feb 2023

Data vervullen een steeds belangrijkere rol in de verantwoordingsprocessen van culturele organisaties en beleidsmakers. Ondanks voordelen van meer en open informatie, zorgt ‘dataficatie’ ook voor ongemak. Drie spanningsvelden waar de schoen wringt.

Door Sjors Overman & Claartje Rasterhoff
Overman is universitair docent aan de Universiteit Utrecht, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Rasterhoff is universitair docent aan de Universiteit Maastricht en gespecialiseerd in cultuuronderzoek met gebruik van digitale methoden.
Dit artikel verscheen eerder in Boekman 133: Onderzoek en data. Boekman is hét tijdschrift over trends in kunst en cultuur en informeert thematisch over trends en structurele verschuivingen in de culturele sector en de cultuurpolitiek.
Fotografie

Foto door fauxels

Verder komen...

natuurlijk wil je dat!

En dus is het een heel goed idee om lid te worden. Daarmee help je jezelf en ons vak vooruit.