De Code Culturele Diversiteit: de 4 principes

#Inclusiviteit
16 jan 2017

Diversiteit blijft een centraal thema in het publieke debat. De cultuursector is nog altijd geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving: een samenleving die alleen maar diverser wordt.

Door redactie

Fotografie

vm via Getty Images

Op 12 september 2016 opende de directeur van Binoq, Richtje Sybesma, het seminar Diversiteit in de cultuursector met een introductie van de Code Culturele Diversiteit. Het seminar vormde een denktank voor mogelijke oplossingen. Het seminar vormde een denktank voor mogelijke oplossingen.

Binoq ontwikkelt scholingstrajecten, geeft advies en voert onderzoeken uit op het gebied van cultuur en maatschappij. Diversiteit is binnen deze organisatie een belangrijk thema. In 2011 werd vanuit de cultuursector de Code Culturele Diversiteit gelanceerd. De Code raakte echter alweer snel uit beeld tot minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2015 in de beleidsbrief ‘Ruimte voor Cultuur’ de CCD benoemde als belangrijk aandachtspunt. In opdracht van de Federatie Cultuur werkt Binoq Atana op dit moment aan een campagne om de Code Culturele Diversiteit nieuw leven in te blazen. Onderdelen van de campagne zijn de ontwikkeling van een diversiteitsscan en de jaarlijkse uitreiking van de CCD Award voor instellingen die een voorbeeldfunctie vervullen voor andere instellingen in de culturele sector.


Richtje Sybesma interviewt minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wat is de Code Culturele Diversiteit?

De Code Culturele Diversiteit heeft als doel cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Men wil niet alleen meer publiek, maar vooral ook nieuw publiek aanspreken. Er moet binnen de culturele sector nagedacht worden over zaken als de programmering en de staf. Wat kan er verbeterd worden in de eigen omgeving? De Code is gestoeld op 4 principes:

  • Visie
  • Beleid
  • Lerend vermogen
  • Toezicht en verantwoording

De bedoeling is dat culturele instelling zelf een visie op culturele diversiteit formuleren die op een lijn zit met de doelstellingen van de instelling. Die visie moet de instelling in haar beleid concretiseren. Ook is de instelling er zelf voor verantwoordelijk dat dit beleid gefinancierd wordt. Het lerend vermogen verwijst naar de continue inspanning om culturele diversiteit binnen de organisatie te vergroten. Tenslotte moeten culturele instellingen zelf voorzien in een toezichthoudend orgaan binnen de eigen instelling. De Code Culturele Diversiteit is gemaakt voor en door de cultuursector, dus de verantwoordelijkheid voor de naleving hiervan ligt bij de culturele instellingen zelf, aldus Richtje Sybesma.

Diversiteit in de praktijk

De Code is een praktisch management instrument. Culturele organisaties zouden moeten streven naar een inclusief beleid op alle niveaus van de organisatie en op alle gebieden. Daarom is de Code toe te passen op de volgende 4 P’s:

  • Prgramma
  • Personeel
  • Publiek
  • Partners

Als de visie is geformuleerd, is het raadzaam om per P concrete doelen te stellen, zoals het aannemen van een bepaald aantal personeelsleden met een cultureel diverse achtergrond. Vervolgens moeten concrete acties geformuleerd worden om dit doel te bereiken, zoals het ontwikkelen van een gerichte campagne om deze nieuwe, diverse medewerkers te vinden. Ten slotte moet deze op diversiteitgerichte insteek ingebed worden in zowel het beleid als de begroting die hiervoor wordt opgesteld. Het belangrijkste waar Binoq Atana naar streeft is dat een organisatie voor haarzelf vaststelt waarom diversiteit van belang is voor de organisatie. Pas wanneer er sprake is van een duidelijke ‘waarom’, kan de Code succesvol worden toegepast.

De Code Culturele Diversiteit: de 4 principes op een rijtje
Op woensdag 15 februari vindt de uitreiking van de Code Culturele Diversiteit (CCD) award 2017 plaats in de Melkweg. Vijf organisaties maken kans op de award: Project Old Skool van Stichting Gebouw 52, HAMLET van ZEP Theaterproducties, Festival Mundial het Van Abbemuseum en het Ongekend Bijzonder Festival 2016. De genomineerden zijn geselecteerd uit de vijftig best practices die gedurende het afgelopen jaar zijn verzameld. Via de website van de Code kun je stemmen op je favoriete case en jezelf aanmelden voor de uitreiking.