4 valkuilen bij culturele persberichten

#PR
20 okt 2015

Om een nieuwe voorstelling, expositie of het programma te promoten, stuur je er een persbericht uit. In jouw ogen is het een prima bericht, maar hij wordt toch niet geplaatst. Waarom?

Door de redactie

Fotografie

Flickr

Er zijn allerlei aspecten die van invloed zijn op het wel of niet gepubliceerd worden van jouw persbericht. Deze lijken soms buiten jouw invloedssfeer te liggen, maar niks is minder waar. De publicatie van een persbericht heb je voor een groot deel in eigen hand.

1. Inhoud: wees duidelijk

Of een persbericht geplaatst wordt is logischerwijs afhankelijk van de inhoud. Wij kregen een aantal cruciale tips van Nicole de Boer, pr-expert en docent van de Cultuurmarketing cursus over pr. Volgens haar komt het vaak voor dat de informatie in het bericht niet duidelijk is. Je kiest een verkeerd beginpunt, gebruikt te veel jargon of geeft simpelweg niet genoeg informatie. De Boer geeft als tip om je taalgebruik aan te passen aan de ontvanger. Denk niet vanuit jezelf, maar bedenk wat voor de ontvanger duidelijk is.

Heeft het wel nieuwswaarde?

Zorg dat het bericht nieuwswaarde heeft. Dit lijkt heel logisch, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd zo te zijn. Op nieuwsredacties komen veel persberichten binnen die geen nieuwswaarde hebben. Soms ben je ergens helemaal vol van omdat je er zelf dagelijks mee bezig bent, waardoor het een heel belangrijk onderwerp lijkt. Maar in werkelijkheid is het niet zo interessant voor anderen.

De Boer geeft in dit geval als tip mee, om een aansluiting bij de actualiteit te zoeken. Je zou kunnen benadrukken dat je een populaire artiest op het programma hebt staan of dat jouw workshop uniek is in de regio. Er zijn enkele criteria die de nieuwswaarde bepalen, namelijk:

  • Onverwachte gebeurtenis: Je had de gebeurtenis niet zien aankomen.
  • Exclusief: Iets komt niet vaak voor.
  • Emotie: Het nieuws roept bepaalde sterke gevoelens op. Dit hoeft niet negatief te zijn, enthousiasme is ook een sterke emotie.
  • Nabijheid: Fysieke of mentale nabijheid. Het speelt zich dus letterlijk dichtbij af, of de lezer kan zich goed inleven in de actoren.
  • Maatschappelijk belang.
  • Actualiteit: Het bericht moet actueel zijn, men plaatst geen oud nieuws.

Vergeet je contactgegevens niet

Het lijkt logisch, maar volgens de Boer zijn veel persberichten niet voorzien van contactgegevens. Dit is wel heel belangrijk, je wilt namelijk bereikbaar zijn om toelichting te geven over het nieuws. Als de ontvanger je niet kan bereiken voor vragen, kan dit de doorplaatsing van jouw bericht negatief beïnvloeden. Dit hoeft niet moeilijk te zijn: een e-mail en een telefoonnummer is genoeg. Geef, als je parttime werkt, ook algemenere contactgegevens waarop altijd iemand bereikbaar is om informatie te geven.

Persbericht tips
Geef bij een persbericht altijd contactgegevens waarop je bereikt kan worden

Beeld mag niet ontbreken

Het missen van beeldmateriaal is een heikel punt. Een foto, video of infographic is een must voor een online artikel. Als het artikel een twijfelgeval is, kan het ontbreken van beeld de (luie) redacteur ontmoedigen. Maar het trekt ook de aandacht van de redacteur en geeft een goede sfeerimpressie. Doe het beeldmateriaal om die redenen dus ook nooit in de bijlage, maar gewoon in de e-mail.

Overzichtelijke indeling

De indeling van je bericht is van groot belang. Door een goede indeling is het persbericht duidelijk en makkelijker leesbaar, waardoor het sneller geplaatst wordt. Begin met een intro van 30 tot 50 woorden waarin je antwoord geeft op de 5 W’s en de H: de vragen wie, wat, waar, wanneerwaarom en hoe. Schrijf daarna 1 of 2 alinea’s met achtergrondinformatie, een uitgebreidere waarom en wat praktische informatie.

2. Denk aan de ontvanger

Het is belangrijk om je persbericht aan te passen aan de ontvanger, dat is tenslotte degene die bepaalt of het geplaatst wordt of niet. Bedenk wat de ontvanger relevant vindt en probeer daar op in te spelen. Denk ook na over naar welke media je het persbericht stuurt. Het is natuurlijk ontzettend leuk dat jij een expositie hebt met schilderijen gemaakt door de plaatselijke jeugd, maar dit soort informatie is niet relevant voor de Volkskrant. Wie weet vindt de regionale krant of een plaatselijke blogger dit wel interessant om over te schrijven.

Zorg ook dat jouw organisatie bekend is bij de ontvanger. Deze leest en plaatst een persbericht eerder als het komt van een bekende organisatie.

3. Een goede timing

Timing is alles. Zorg dus dat je persbericht op tijd is: niet te vroeg en niet te laat. Als je persbericht te vroeg komt is de kans groot dat het op een stapel beland en er nooit meer uit komt. Als het bericht te laat komt kan het niet meer op tijd geplaatst worden. De beste oplossing is het sturen van een reminder. Stuur je persbericht er ruim op tijd uit en stuur bij geen gehoor een week van tevoren nog een reminder.

Persbericht tips
De timing van het versturen van je persbericht is erg belangrijk

4. Taal en spelling

Vermijd wollig en omslachtig taalgebruik. Geef duidelijk aan waar het om gaat en gebruik geen extra moeilijke taal of jargon. Pas ook op bij vertalingen uit een andere taal. Dit kan vage zinsconstructies en taalgebruik opleveren.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: let op je spelling. Spel- en typfouten zijn uit den boze. Vaak stoppen journalisten met lezen als een bericht te veel fouten bevat. Let er dus op!