Deel de juiste content op het juiste moment

De 5 stappen van de klantreis in contentmarketing

De klantreis is een uitstekend startpunt om content slim in te zetten. In dit artikel vind je de vijf stappen. 

Door Eva Harmsen
Werkzaam bij Cultuurmarketing
Fotografie

Unsplash

Contentmarketing is het profileren van jouw organisatie door verschillende vormen van waardevolle content, zoals verhalen of expertises. De klantreis is een middel waarmee je bepaalt wanneer je het best welke soort content kan delen. Beide zijn belangrijke instrumenten in het opbouwen van zinvolle relaties met bezoekers en beiden komen binnen de cultuursector nog niet volledig tot hun recht.

Benut het potentieel van de sector  

Hoewel contentmarketing en de klantreis geen nieuwe concepten zijn, is er nog veel onbenut potentieel. Vooral in de cultuursector, vanwege de inherent verhalende aard van de sector. Jessie de Booij, docent bij Cultuurmarketing en digitale marketing- en strategieconsultant, merkt op: “Culturele organisaties hebben vanuit mijn ervaring veel rijkere verhalen dan de meeste commerciële bedrijven. Er kan nog veel meer verbinding worden gecreëerd tussen culturele organisaties en de gemeenschappen waar ze bij betrokken zijn om het volledige potentieel van de sector te benutten.”