Digitale toegankelijkheid: meer dan een website

Impressie digitale toegankelijkheid, een toetsenbord met handen

Deze week is het de Week van de Toegankelijkheid. Tijdens deze week wordt er aandacht gevraagd voor zowel fysieke als digitale toegankelijkheid. Wat valt daar onder en hoe kun je de digitale toegankelijkheid van jouw organisatie verbeteren?

Door Alicia Hoost
werkzaam bij Cultuurmarketing
Alicia Hoost, zelf slechtziend, gebruikt haar ervaringen en kennis op het gebied van toegankelijkheid en inclusie om de culturele sector voor iedereen bereikbaar te maken.

De Week van de Toegankelijkheid wordt sinds 2000 georganiseerd door Ieder(in), een landelijk netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) vraagt tijdens deze week aandacht voor toegankelijkheid binnen alle aspecten van de samenleving: zorg en ondersteuning, cultuur, wonen, werken, leren, en recreëren.

Het thema van de Week van de Toegankelijkheid van 2020 was digitale toegankelijkheid, dat ook in 2021 een belangrijke plek op de agenda inneemt. Met de inwerkingtreding van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is het in Nederland sinds 1 juli 2016 verplicht om als overheid of publieksgerichte instelling toegankelijker te zijn voor deze groep en daarmee dus ook toegankelijke websites en apps te hebben.

Daarnaast heeft digitale toegankelijkheid ook betrekking op andere digitale toepassingen, zoals zelfscankassa’s of interactieve schermen in een tentoonstelling. Dit artikel bevat een kleine greep uit alle mogelijke oplossingen om websites, social media en digitale toepassingen toegankelijker te maken. Meer leren over digitale toegankelijkheid en hoe je daar stappen in kan zetten, kan tijdens het webinar digitale toegankelijkheid in februari 2022, georganiseerd door Cultuurmarketing.

Alt text voor non-visueel internetgebruik

Websites en social media posts worden vormgegeven om visueel zo aantrekkelijk mogelijk over te komen, maar niet iedere online bezoeker kan even goed zien. Zo ervaren bezoekers met een visuele beperking of kleurenblindheid vaak moeite met het begrijpen van webpagina’s en posts, omdat ze kleuren slecht van elkaar kunnen onderscheiden. Zorg daarom voor voldoende contrast op je website en social media content, zoals infographics en afbeeldingen die tekst bevatten. Hoe je dit meet en controleert, is te leren in het webinar digitale toegankelijkheid.

Ook kunnen veel blinde en slechtziende mensen afbeeldingen slecht of helemaal niet zien. Zij hebben baat bij alt text: tekstuele beschrijvingen bij afbeeldingen, die zij dan kunnen lezen door middel van braille of horen met spraaksoftware. Alt text wordt al vaak gebruikt om websites beter vindbaar te maken voor Google, maar werkt ook goed voor mensen die de afbeelding niet kunnen zien. Zorg er dan wel voor dat de bezoeker die de alt text leest of hoort, kan begrijpen waar het over gaat. Dat doe je door bijvoorbeeld goed lopende zinnen te maken, in plaats van slechts de belangrijkste steekwoorden op te schrijven.