Hoe een klein theater succesvol donateurs werft

Leren van donateurswerving in Australië

Donateurswerving

In dit vijfde artikel in de serie over fondsenwerving in Australië lees je hoe La Mama donateurs uit alle lagen van de bevolking aantrekt, juist door de ogenschijnlijke tegenstelling in haar doelen.   

Door Siska Barth

Fotografie

Library of Congress Prints & Photographs Division (Unsplash)

Amateurtheaters met sociale doelen en professionele theaters zijn in Australië twee gescheiden werelden. Een buitenbeentje is het Melbournese theater La Mama. La Mama is namelijk gecommitteerd aan zowel sociale doelen als kunst van het hoogste niveau. Eerder verschenen er van de hand van Siska Barth artikelen over de gouden tip voor fondsenwerving, de succesvolle samenwerking tussen Opera Australia en Mazda, de donateurswervingsstrategie van de Queensland Theatre Company en hoe kleine culturele organisaties omgaan met financiële risico’s.