Cultuurmarketing Onderzoek 2020

Impact coronacrisis op freelancers

#Onderzoek
20 jan 2021

Ook freelancers kregen een harde klap te verduren door de coronacrisis. Ruim een derde (35.9%) van de respondenten verloor in 2020 meer dan de helft van hun opdrachten. Toch is een carrièreswitch voor de meesten niet aan de orde.

Door de redactie

Fotografie

Pexels

Afgelopen maand presenteerden we het Cultuurmarketing Onderzoek 2020. In dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat ondanks flinke bezuinigingen op personeel en budget (gemiddeld 33% minder budget), het prijsbeleid bij het merendeel van de organisaties hetzelfde bleef. Toch blijken marketeers over het algemeen tevreden over hun organisatie: 92.3% van de respondenten geeft aan dat de eigen organisatie adequaat heeft gereageerd op de coronacrisis en ziet kansen voor de toekomst. Maar hoe zit dit bij de zzp’ers?

95 zzp’ers die in het afgelopen jaar werkzaam waren als marketeer voor minstens 1 culturele organisatie beantwoordden in oktober 2020 vragen van het jaarlijkse Cultuurmarketing Onderzoek naar trends en ontwikkelingen in het cultuurmarketing vakgebied. Er is een grote diversiteit te zien in jaren dat de respondenten werkzaam zijn als zzp’er. Ruim driekwart (76.6%) van de respondenten geeft aan zichzelf als senior te zien.