Impact coronacrisis op freelancers - Cultuurmarketing
Cultuurmarketing Onderzoek 2020

Impact coronacrisis op freelancers

#Innovatie
20 jan 2021

Ook freelancers kregen een harde klap te verduren door de coronacrisis. Ruim een derde (35.9%) van de respondenten verloor in 2020 meer dan de helft van hun opdrachten. Toch is een carrièreswitch voor de meesten niet aan de orde.

Door de redactie

Fotografie

Pexels

Afgelopen maand presenteerden we het Cultuurmarketing Onderzoek 2020. In dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat ondanks flinke bezuinigingen op personeel en budget (gemiddeld 33% minder budget), het prijsbeleid bij het merendeel van de organisaties hetzelfde bleef. Toch blijken marketeers over het algemeen tevreden over hun organisatie: 92.3% van de respondenten geeft aan dat de eigen organisatie adequaat heeft gereageerd op de coronacrisis en ziet kansen voor de toekomst. Maar hoe zit dit bij de zzp’ers?

95 zzp’ers die in het afgelopen jaar werkzaam waren als marketeer voor minstens 1 culturele organisatie beantwoordden in oktober 2020 vragen van het jaarlijkse Cultuurmarketing Onderzoek naar trends en ontwikkelingen in het cultuurmarketing vakgebied. Er is een grote diversiteit te zien in jaren dat de respondenten werkzaam zijn als zzp’er. Ruim driekwart (76.6%) van de respondenten geeft aan zichzelf als senior te zien.

Heersende onzekerheid

Het leven van een zzp’er brengt altijd al een mate van onzekerheid met zich mee. De coronacrisis versterkte dit. Een derde van de zzp’ers (35.9%) geeft aan dat 50% of meer van hun opdrachten tussen april en oktober is geannuleerd. Gelukkig was het niet voor iedereen slecht nieuws: er waren ook marketeers (22.5%) die alle geplande werkzaamheden konden voortzetten.

Ook de mate van zekerheid over opdrachten voor dit jaar verschilt per persoon. 47.4% zegt onzeker te zijn over diens opdrachten, tegenover 28% die zich er zeker over voelt. Een kwart (24.6%) zegt zich noch zeker, noch onzeker te voelen.

Carrièreswitch voor meesten niet aan de orde

De coronacrisis betekent voor sommige zzp’ers in de cultuursector dat zij een ander beroep moeten overwegen. 22.6% van de respondenten overweegt in loondienst te gaan en 22.6% gaat freelancen in een andere sector. Toch blijft 38,7% zitten waar hij of zij zit.

Op de antwoordmogelijkheid anders, namelijk, kwamen reacties die een combinatie waren van de andere antwoordmogelijkheden, zoals: “Een aantal uren in de zorg voor een basisinkomen.” en “Ik pak elke mogelijkheid die zich voordoet.”

Ook gaven respondenten aan dat zij gebruik zijn gaan maken van hun pensioen, zich in gingen zetten voor vrijwilligerswerk of een ander verdienmodel ontwikkelde: “Ik doe ook andere taken als zzp’er in culturele sector, bijvoorbeeld in productie.”

Vooruitblik: omzetdoel behalen als grootste uitdaging

De grootste zakelijke uitdagingen voor 2021 ondervinden de zzp’ers in het behalen van hun omzetdoelen (gemiddelde van 3.8 op een schaal van 5, waarvan 1 leest als zeer klein en 5 als zeer groot), het werven van klanten (gem. van 3.6 op 5) en het onderhouden van zijn/haar netwerk (gem. van 3.6 op 5).

Over het algemeen worden alle uitdagingen door de meerheid ervaren als een grote uitdaging:

Om deze uitdagingen te overwinnen, hebben zzp’ers uit verschillende hoeken hulp nodig, waaronder de volgende meest genoemde antwoorden:

  • Financiële ondersteuning (overheid, basisinkomen)
  • Netwerken (algemeen)
  • Corona vaccin
  • Workshops om kennis te vergroten
  • Nieuwe manieren van netwerken
  • Omscholing

Tot zover de resultaten van het Cultuurmarketing Onderzoek 2020 over de impact van de coronacrisis op zzp’ers in de culturele sector.