Een impactmeting biedt nieuwe inzichten

Hoe krijg je inzicht in impact?

18 mei 2022

Als culturele organisatie heb je impact op de maatschappij. Hoe krijg je inzicht in die impact en wat is het belang van zo'n impactmeting?

Door Hilde Smetsers & Marloes Reuderink
werkzaam bij Cultuurmarketing
Fotografie

Unsplash

In december 2021 organiseerde Cultuurmarketing een online event over impact. Met drie sprekers en zo’n 70 aanwezigen startte de bijeenkomst met de vraag wat er onder impact verstaan wordt. Dat leverde antwoorden op als: ‘het verschil maken’, ‘draagvlak creëren’ en ‘maatschappelijke verandering’. Deze reacties sluiten aan bij de definitie die spreker Iris van Irsel hanteerde tijdens het evenement. Van Irsel is expert op het gebied van impact door haar functie als senior adviseur bij efesai,  een adviesbureau voor organisaties met een maatschappelijke missie. Zij gebruikt de definitie van het Impact Institute: “impact is het verschil dat wordt gemaakt in de wereld door het effect dat jouw activiteit heeft op de samenleving (en hoe dat wordt gewaardeerd)”.