Subsidie verliezen door verandering van één woord

Onderzoeksrapport publiekswerking: een “nieuw” concept bij theatergezelschappen

In dit artikel lees je een samenvattende bewerking van het afstudeeronderzoek van Eva Haasnoot over publiekswerking. Daarbij zal worden ingegaan op de vragen wat publiekswerking is en waarom het interessant is voor de cultuurmarketeer. 

Door Eva Haasnoot

Fotografie

(Pexels – Helena Lopes)

Als landelijk structureel gesubsidieerd theatergezelschap je subsidie verliezen door het wijzigen van één woord in je subsidieaanvraag, klinkt onwaarschijnlijk. Toch is dit bijna het lot geweest van Toneelgroep Maastricht. Bij het indienen van de plannen voor de subsidieperiode 2017-2020 is ‘educatie’ vervangen door ‘publiekswerking’. Als reactie kregen zij te horen dat de educatieplannen voor de periode te mager waren. Het verhaal gaat dat na enkel het veranderen van het woord publiekswerking naar educatie, het plan toch werd goedgekeurd.

In het onderzoek is het concept van publiekswerking verkend om een poging te doen het concept duidelijker te maken voor personen die zich er niet mee bezig houden, maar het wel willen begrijpen. Omdat publiekswerking steeds meer opduikt, maar ook omdat er weinig over geschreven is.

Publiekswerking werd in het onderzoek vooral vergeleken met educatie, maar ook marketing en publieksbereik zijn besproken. Publiekswerking is geen vorm van marketing, maar een werkwijze met resultaten dat het aantrekkelijk, dan wel inspirerend maakt, om vanuit een marketingoogpunt meer over publiekswerking te weten te komen.

Een vage term uit Vlaanderen: Publiekswerking