Onderzoek naar de sociale functie van musea

Sociaal-maatschappelijke musea creëren kansen

Instellingen, kunstenaars en de overheid zijn de sociale functie van de sector meer aan het verkennen. Maar wat zijn sociaal-maatschappelijk bewuste musea precies en hoe komen we daar?

Door Samantha Torré

Fotografie

Alexander Grey (Pexels)

In haar afstudeeronderzoek voor de HBO opleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie heeft Samantha Torré gekeken naar wat zogenaamde sociaal-maatschappelijke musea zijn én hoe deze musea hun identiteit kunnen inzetten om meer inkomsten te genereren en trouwe communities op te bouwen.

Verschillende musea profileren zich momenteel als sociaal-maatschappelijk. Dit wordt op verschillende manieren, met verschillende doeleinden en met/voor verschillende doelgroepen gedaan. Deze musea spelen in op hun culturele, maatschappelijke en sociale waarde. Het onderzoek heeft deze waarden verkend, gekoppeld aan een museale functie en voorwaarden opgesteld om hieraan te voldoen. Dit onderzoek werd met behulp van het Nationaal Museum van Wereldculturen en Museum Rotterdam uitgevoerd. Tot slot is het onderzoek uitgewerkt tot een praktisch model.

Maatschappelijke waarde: de rol van participatie