Een discours tussen autonomie en culturele identiteit

De invloed van overheidsbeleid op gesubsidieerde orkesten

#Onderzoek
9 feb 2016

In 2010 leidde een bezuiniging van 125 miljoen euro door staatssecretaris Zijlstra ertoe dat Nederlandse orkesten fuseerden. Dymphy Kiggen onderzoekt het effect op de identiteit van door de overheid gesubsidieerde orkesten.

Door Dymphy Kiggen

Fotografie

Manuel Nägeli (Unsplash)

“Als de Raad voor Cultuur, of ik, of wie dan ook zegt: fantastische kwaliteit, maar er komen vervolgens weinig of geen bezoekers, wat heb je er dan aan?”, zei voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in een interview begin 2011 met Vrij Nederland. Met zijn beleid wilde hij culturele instellingen er toe aanzetten om hun praktijk- en financieringsmodel te vernieuwen, zodat de financiële afhankelijkheid van de overheid zou afnemen en de instellingen zich meer op de particuliere markt gingen richten. Alleen dan zou de kloof tussen het publiek en de kunsten gedicht kunnen worden.