Gunstige effecten van e-mailmarketing

Is e-mailmarketing een succesvol middel voor meer herhaalbezoek?

#Online marketing
19 dec 2017

Naomi Houwertjes studeerde deze zomer af met haar onderzoek naar het inzetten van e-mailmarketing voor het verhogen van herhaalbezoek bij Hoornse Schouwburg Het Park. Lees in dit artikel de resultaten van haar onderzoek.

Door Naomi Houwertjes

Fotografie

Schouwburg het Park

Dit onderzoek spitste zij toe op de Hoornse Schouwburg Het Park, hierna verkort tot Het Park. Deze schouwburg had te maken met teruglopende bezoekersaantallen. Uit de klantdata bleek dat de bezoekers niet vaak genoeg terugkwamen na het bezoeken van een voorstelling. Gezien de effectiviteit van e-mailmarketing als middel om kaartverkoop te genereren en bezoekers goed te bereiken, onderzocht Houwertjes de mogelijk gunstige effecten van e-mailmarketing voor Het Park.

De centrale vraag van de scriptie luidt: ‘Welke aspecten van e-mailmarketing kunnen bijdragen aan de motivatie om een herhaalbezoek te brengen aan Het Park?’ Houwertjes maakt gebruik van relevante literatuur binnen het AIDA-model als theoretisch kader. Daarnaast baseert zij zich op kwalitatief onderzoek met behulp van interviews.

De primaire doelgroep van dit onderzoek bestaat uit experts op het gebied van e-mailmarketing in Nederland. Houwertjes stelde deze lijst samen op basis van het aantal jaren werkervaring op het gebied van e-mailmarketing, opleidingsniveau (hbo of hoger) en een functie binnen deze branche.