Cultuurmarketing stelt voor: Joyce van Lievenoogen

Onze programmaraad

Header
#Loopbaan
27 aug 2018

Onder het mom van 'goede raad is goud waard' delen wij de visies en tips van de programmaraadleden. Dit keer is de beurt aan Joyce van Lievenoogen.

Door de redactie

Goede raad is goud waard, een simplistisch motto maar oh zo waar. Dat ervaren wij niet alleen bij de ruim 25 bijeenkomsten die we jaarlijks organiseren, maar ook bij onze programmaraad bestaande uit negen professionals die ons met raad en daad ondersteunt bij het samenstellen van onze programma’s . Deze zomer stellen wij de dames en heren uit de raad in een serie artikelen aan jullie voor.

De programmaraad van Cultuurmarketing bestaat uit een mix van professionals uit het veld: van museum tot poppodium, social media expert tot manager fondsenwerving & partnerships, en van freelancer tot afdelingshoofd. In eerdere edities stelden wij al Linda Grau, Hendrik Beerda, Karin Sommerer, María Virto Marcilla, Tijs Heesterbeek en Anna Elffers aan jullie voor. Het slotwoord is aan Joyce van Lievenoogen.