Even voorstellen: Hassina Bahar (finalist Scriptieprijs 2015)

18 jun 2015

In de aanloop naar de Cultuurmarketing Awards op 25 juni stellen we de finalisten van de Cultuurmarketing Scriptieprijs aan je voor. Dit zijn acht ambitieuze studenten die met hun scriptie en presentatie op 25 juni kans maken op de prijs voor het beste scriptieonderzoek op het gebied van marketing, communicatie, ondernemerschap, beleid en organisatie in de culturele sector.

Door redactie

Fotografie

Flickr

Wie zijn de personen achter deze onderzoeken, wat is hun toekomstambitie in de cultuursector en wat is hun visie op het vakgebied? Deel 7: een interview met Hassina Bahar, die onderzoek heeft gedaan naar de algemene en financiële effecten van de Museumkaart.

Scriptieprijs finalist Hassina BaharNa de bachelor Kunst, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen te hebben behaald, is Hassina Bahar in 2012 naar Amsterdam vertrokken om aan de UvA de master Algemene Cultuurwetenschappen te gaan doen. Tijdens haar master heeft ze stage gelopen bij de Kunstcommissie van De Nederlandsche Bank en op de afdeling Development bij Stedelijk Museum Amsterdam.

Momenteel is zij werkzaam bij Tassenmuseum Hendrikje als relatiemanager. Hassina is hier o.a. verantwoordelijk voor de fondsaanvragen, de sponsoren en de vrienden en donateurs van het museum.

Hassina, kun je iets meer vertellen over je onderzoek?

“De Museumkaart is in 1981 ingevoerd met als doel meervoudig museumbezoek in Nederland te stimuleren. De kaart is niet gesubsidieerd of geïnitieerd vanuit de overheid en kan bestaan door opbrengsten van de kaartverkoop.

In een tijd van bezuinigingen op cultuur, waarbij het voor musea steeds belangrijker wordt om eigen inkomsten te genereren, leek het mij zinvol te kijken naar de impact van de Museumkaart op de financiële situatie van musea. Daarnaast vond ik het interessant om te onderzoeken wat de maatschappelijke waarde van de Museumkaart is.

De vraag die hierbij centraal stond, luidde: Wat is de (meer)waarde van de Museumkaart? Het begrip meerwaarde is gecompliceerd en kan verwijzen naar verschillende vormen van waarde. In dit onderzoek is daarom specifiek gekeken naar de maatschappelijke en financiële waarde van de Museumkaart.”

Wat spreekt je aan in de culturele sector?

“Gedurende mijn studie heb ik de meeste affiniteit gehad met vakken die betrekking hadden op kunst en marktwerking. Naar mijn idee verschilt de culturele sector niet veel van andere sectoren. Een museum functioneert in zekere zin net als een commercieel bedrijf.

Ook binnen een museum zijn cijfers belangrijk, evenals innovatie, marketing, klantgerichtheid, publieksbereik et cetera. Het enige, en tevens mooie verschil is, dat een museum altijd opereert vanuit een inhoudelijk product. Namelijk de collectie en/of de artistiek inhoudelijke visie van de culturele instelling.”

Hoe ziet jouw toekomstambitie eruit?

“Ik werk nu een half jaar met veel plezier bij Tassenmuseum Hendrikje. Aan de hand van een aantal projecten mag ik een bijdrage leveren aan de ambitieuze toekomstplannen van het museum. Daarnaast biedt het museum mij veel ruimte voor eigen initiatief.

Als ik een stuk verder in de toekomst kijk, dan ligt mijn toekomstambitie bij mijn roots, in Afghanistan. In de zomer van 2014 ben ik na 21 jaar voor het eerst terug geweest naar Kabul. Hier heb ik onder andere gesproken met Omara Khan Massoudi, directeur van het Nationaal Museum in Kabul. Na tientallen jaren oorlog is het bijzonder om de verhalen van een museumdirecteur te horen die alles op alles heeft gezet om zijn museumcollectie te beschermen.

Naar mijn idee is kunst en cultuur onmisbaar bij de wederopbouw van een land. De collectie uit het Nationaal Museum staat voor de bijzondere en rijke cultuur en beschaving van Afghanistan, die er al was ver voor alle oorlogen. Kunst en cultuur geeft de bevolking van het land hun eigen identiteit terug. Dit heeft mij geïnspireerd om later mijn kennis en expertise in te zetten om iets terug te kunnen doen voor het land van mijn herkomst.”

Welke (marketing)trends en/of ontwikkelingen vind je momenteel het meest belangrijk voor de cultuursector?

“Bij steeds meer culturele instellingen zie je tegenwoordig een jongerenclub, zoals HF Young van het Holland Festival en Young Stedelijk. Vaak bestaan de bijeenkomsten die hier worden georganiseerd uit een inhoudelijk programma met na afloop een leuke borrel. Het publiek bestaat uit een gemengd gezelschap van jongeren uit allerlei sectoren.

Het is de perfecte gelegenheid om van gedachte te wisselen met jonge kunstenaars, maar ook interessant om jonge professionals uit andere sectoren te ontmoeten. En de gemene deler is natuurlijk de affiniteit voor cultuur. De opkomst van dergelijke jongerenclubs is mijns inziens interessant, omdat er op deze manier een brug wordt geslagen tussen cultuur en het publiek van de toekomst.”

 

Benieuwd naar Hassina’s presentatie tijdens de finale van de Cultuurmarketing Scriptieprijs? Kom op 25 juni naar de Cultuurmarketing Awards in Utrecht! Meld je nu gratis aan voor deze ochtend.

We stelden ook deze Scriptieprijs-finalisten aan je voor: Jodie de GrootMargriet van Weperen, Kalyani Bergen, Sibani Vos, Iris Blom en Jordi van den Berg.