Nooit naar de opera en toch 500 euro doneren – De Young Patrons Circle van Nationale Opera en Ballet

21 mrt 2017

Stephanie van Rappard richtte in mei 2015 de Young Patrons Circle van Nationale Opera en Ballet op. Voorwaarden om erbij te horen? Minstens 500 euro per jaar doneren voor een vastgestelde periode van vijf jaar en niet ouder zijn dan 45 jaar. Op de Day of Arts Philanthropy op 19 januari 2017 in Utrecht vertelde Van Rappard over het succes van deze geefkring.

Door Siska Barth

Fotografie

Roy Beusker Presstigieu

 

 

Opstart van de Young Patrons Circle

De Young Patrons Circle begon in 2015 met een “Steering Committee” bestaande uit mensen uit Van Rappard’s eigen netwerk en dat van de fondsenwervers van de Nationale Opera en Ballet, oftewel; warme contacten. Inmiddels bestaat de helft van de Young Patrons uit koude contacten. Ze vonden de geefkring via internet of via vrienden. Opvallend aan deze geefkring is dat 75% van de leden nooit naar de Nationale Opera en Ballet geweest was voordat zij lid werden van de geefkring. Zij kwamen via de Young Patrons Circle voor het eerst in contact met de Nationale Opera en Ballet en raakten daar geïnteresseerd in opera en ballet.

Betrokkenheid vergroten

Een probleem wat optreedt bij geefkringen, is dat jonge donateurs lang niet altijd betrokken blijven nadat ze de maximumleeftijd van de geefkring voorbij zijn. De volgende stap zou het Major Donor programma van Nationale Opera en Ballet zijn, maar die stap blijkt in de praktijk te groot. De geefkring bestaat nog niet lang genoeg om dit te ondervangen, maar Van Rappard denkt alvast na over hoe hiermee om te gaan. Ze doet dit bijvoorbeeld door jonge donateurs alvast kennis te laten maken met de oudere major donors. Veelbelovende jonge donateurs worden uitgenodigd bij het jaarlijkse opera diner of voor internationale reizen.

Zonder te veel te verwennen

Korting of gratis tickets zijn in elk geval geen redenen waarom de jonge donateurs bij Nationale Opera en Ballet betrokken zijn geraakt. Van Rappard wil de Young Patrons daarom niet te veel verwennen. Ze hoopt dat ze eraan gewend raken om zelf hun tickets te kopen, omdat de oudere Major Donors dat ook doen. Dit lijkt in elk geval geslaagd te zijn. Bij de laatste première werden 80 tickets verkocht aan Young Patrons. Voor de volle prijs. Verder hoopt ze dat jonge donateurs gewend raken aan de omgeving. Dit probeert ze te bereiken door alle evenementen te organiseren op locatie bij Nationale Opera en Ballet. Ze zegt hierover: “Ik wil dat ze zich thuis gaan voelen in Nationale Opera en Ballet.”

De Young Patrons Circle van de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam
‘The making of’ Made in Amsterdam, een evenement van de Young Patrons Circle bij Nationale Opera en Ballet in Amsterdam.

De geefkring als netwerkmogelijkheid en meer

Sommige geefkringen voor jongeren zijn opgezet als netwerkmogelijkheid waar jonge professionals elkaar kunnen ontmoeten. De Young Patrons Circle van Nationale Opera en Ballet heeft een andere focus, namelijk educatie. Jonge donateurs kunnen via de geefcirkel meer leren over opera en ballet. Dat deze insteek jonge donateurs aanspreekt, blijkt uit de survey die gedaan is onder de Young Patrons Circle. Donateurs gaven aan dat zij lid waren geworden om meer te leren over opera en ballet. Daarnaast speelde het netwerkelement ook een rol. Ze wilden graag bij deze groep horen.

Onderzoek: waarom millennials doneren

Netwerk en educatie: deze twee motieven om bij een geefkring te gaan, komen terug in een recent onderzoek van het Centre for Charitable Giving and Philanthropy over geefgedrag van millennials. Cathy Pharaoh, co-director van dit centrum, was een van de hoofdspekers op de Day of Arts Philanthropy en presenteerde dit onderzoek.

Naast de netwerkmogelijkheid en ‘het ontwikkelen en gebruiken van je talenten’ noemt Pharaoh een derde motief om bij een geefkring te gaan. Volgens Pharaoh hebben jonge donateurs vaak een sterke intrinsieke motivatie om te geven aan een bepaald doel. Ze voelen zich verbonden met waar de organisatie voor staat. Die verbondenheid uit zich niet alleen in het geven van geld, maar ook in het doen van vrijwilligerswerk. In het onderzoek is een duidelijke correlatie te zien tussen de hoeveelheid euro’s die gedoneerd worden en het aantal uren dat aan vrijwilligerswerk besteed wordt. Millennials proberen te leven volgens hun normen en waarden. Het doen van vrijwilligerswerk en het doneren van geld zijn manieren om dit te doen.

Impact terugkoppelen

Dit waardegedreven geven uit zich in een verhoogde vraag om ‘impact’ door millennials. Ze willen weten wat er met hun geld gebeurd is, of hun geld daadwerkelijk het goede doel gediend heeft. Hoewel de Young Patrons van Nationale Opera en Ballet hier niet openlijk om vragen, vindt Van Rappard (zelf een millennial) het terugkoppelen van impact erg belangrijk. Dit jaar vindt het eerste internationale gala voor jongeren (met 1.600 deelnemers) plaats. Daar presenteert Nationale Opera en Ballet waar de donaties naartoe zijn gegaan. Het streven is dat dit minstens 80 procent van de donatiegelden is. Van Rappard vindt dit belangrijk omdat het een mogelijkheid is om de jonge donateurs verder te betrekken bij Nationale Opera en Ballet. Want uiteindelijk is dat waar fondsenwerving om gaat: betrokkenheid.

Het belang van betrokkenheid

Dit mantra liep als een rode draad door de Day of Philanthropy. “Het mecenaat is geen pinautomaat’, zo verwoordde Renée Steenbergen, organisator van de dag het. Fondsenwerving gaat over het betrekken van individuen bij het werk wat een organisatie doet. Zodat zij als gelijkwaardige partners de missie van de organisatie kunnen verwezenlijken. Dat er op het gebied van relaties en gelijkwaardigheid nog een wereld te winnen valt, kwam ook vaker terug. Hopelijk zijn de 220 wetenschappers, kunstorganisaties, gevers en fondsen die de dag bezochten weer even herinnerd aan het belang van betrokkenheid.